Czym się różni gwarancja od rękojmi?

Zastanawiałeś się kiedyś na jakiej podstawie składasz reklamację?  Jeśli nie, to koniecznie przeczytaj ten wpis. Rękojmia i gwarancja to dwa sposoby na złożenie reklamacji, które dają ci zupełnie inne uprawnienia. Sprawdź co jest dla ciebie bardziej korzystne i świadomie wybierz podstawę swojej reklamacji.

Rękojmia przysługuje ci z mocy prawa, gwarancja udzielana jest dobrowolnie

Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują ci z mocy prawa, a sprzedawca nie może ich w żaden sposób uchylić lub zmienić, ponieważ  są one uregulowane w Kodeksie cywilnym. Wyłączenie lub ograniczenie rękojmi może mieć miejsce tylko w przypadku zakupu na firmę.

Gwarancja z kolei ma charakter dobrowolny, a zasady korzystania z niej określone są z tzw. dokumencie gwarancyjnym, którego treść jest ustalana przez gwaranta.  

Z tytułu rękojmi odpowiada sprzedawca, z tytułu gwarancji gwarant

Reklamację z tytuły rękojmi składasz u sprzedawcy, ponieważ to on odpowiada za sprzedany towar.

W przypadku gwarancji odpowiedzialność ponosi gwarant. Sprzedawca może, ale nie musi być gwarantem. Informacja na ten temat powinna być zawarta w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli nie jest, można uznać, że gwarancji udzielił przedsiębiorca, który wystawił dokument gwarancyjny (sprzedawca, producent lub też importer).

Rękojmia dotyczy wad fizycznych i wad prawnych, gwarancja nie dotyczy wad prawnych

Z rękojmi możesz skorzystać zarówno w przypadku ujawnienia się wady fizycznej (niezgodności towaru z umową), jak i wady prawnej (obciążenia rzeczy prawami osób trzecich).

Gwarancja dotyczy wyłącznie przyczyn leżących w danej rzeczy, a zatem jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność obejmuje tylko wady fizyczne. Dodatkowo gwarancją mogą być objęte tylko np. wybrane elementy urządzenia.

Okres rękojmi trwa co do zasady dwa lata, okres gwarancji ustalany jest dowolnie przez gwaranta

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Czas trwania gwarancji ustalany jest przez gwaranta i określony jest w dokumencie gwarancyjnym  – jeżeli nie zastrzeżono innego terminu przyjmuje się, że gwarancja trwa dwa lata od dnia, kiedy rzecz została wydana kupującemu.

Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być inne niż z tytułu gwarancji

Z tytułu rękojmi możesz żądać naprawy, wymiany rzeczy na nową, obniżenia lub zwrotu ceny, o ile wada jest istotna.  

Roszczenia z tytułu gwarancji wskazane są w dokumencie gwarancyjnym.

Po wymianie rzeczy rękojmia trwa nadal, a gwarancja biegnie od nowa

Jeśli po pół roku wymienisz daną rzecz w ramach rękojmi, rękojmia trwa jeszcze 1,5 roku.

Jeśli takiej wymiany dokonasz w ramach gwarancji, jej termin biegnie na nowo – czyli na nową rzecz masz kolejny, nowy okres gwarancyjny.

Czas rozpatrzenia reklamacji

Jeśli składasz reklamację na podstawie rękojmi i żądasz naprawy, wymiany rzeczy na nową lub obniżenia ceny, sprzedawca ma 14 dni kalendarzowych na ustosunkowanie się do twojego żądania. W przypadku, kiedy przekroczy ten termin uważa się, że uznał reklamację za zasadną. 

Jeśli powołujesz się na gwarancję, sprawdź czas odpowiedzi w dokumencie gwarancyjnym, może to być np. 14 dni, 30 dni. 

Zobacz: Rękojmia czy gwarancja? Wybór należy do Ciebie!

 

Materiały przedstawione na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowią porady prawnej.

Komentarze

comments

wykonanie: www.smart-agency.pl