Kategoria: Istotna wada

Kiedy wada towaru jest istotna?

Przepisy prawa nie definiują pojęcia „istotnej wady“, natomiast można spróbować określić jej znaczenie na podstawie doktryny prawnej, czyli poglądów wyrażonych głównie w wyrokach sądowych. W doktrynie podkreśla się, iż wadą istotną jest taka wada, która: uniemożliwia normalne korzystanie z rzeczy zgodnie z celem umowy, np. wielofunkcyjny…

Wykonanie: marcinART