Czy można wyłączyć rękojmię przy zakupie na firmę?

Kodeks cywilny dopuszcza wyłączenie lub ograniczenie rękojmi w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami. Również sam kupujący może stracić rękojmię, jeśli nie dopełni określonych obowiązków. Robiąc zakupy na firmę z pewnością warto zwrócić uwagę na oba te zagadnienia, ponieważ sprzedaż w relacji B2B charakteryzuje się słabszą ochroną kupującego.

Co musi zrobić sklep, żeby pozbawić firmę prawa do reklamacji z tytułu rękojmi?

Sklep musi oczywiście przekazać przedsiębiorcy informację o wyłączeniu lub ograniczeniu rękojmi. Obojętnie, czy zrobi to w umowie sprzedaży czy regulaminie. Wystarczy, że umieści zapis: „sprzedawca nie odpowiada za wady rzeczy sprzedanej”. Warto przeczytać regulamin, żeby mieć świadomość, że w przypadku reklamacji będzie można skorzystać tylko z gwarancji, o ile taka została przyznana. Wyłączenie rękojmi nie wyłącza bowiem możliwości skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji.

Kiedy wyłączenie lub ograniczenie rękojmi będzie nieskuteczne?

Wyłączenie lub ograniczenie rękojmi będzie nieważne, jeśli sprzedawca podstępnie zataił wadę. Co oznacza podstępne zatajenie wady? Otóż prawo tego nie definiuje i można opierać się tylko na orzecznictwie, które wyjaśnia, że o podstępnym zatajeniu wady mówimy wtedy, gdy sprzedawca umyślnie ją ukrył lub też wiedząc o jej istnieniu, nie poinformował o niej kupującego.

Kiedy firma może stracić uprawnienia z tytułu rękojmi?

Kupujący przedsiębiorca ma obowiązek sprawdzenia w jakim stanie jest kupowana rzecz. Jeśli okaże się ona wadliwa musi niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę, bo w innym wypadku traci uprawnienia z tytułu rękojmi. Jeśli wada wyjdzie na jaw później również musi niezwłocznie po jej zauważeniu o tym zawiadomić. Jak rozumieć termin „niezwłocznie”? Prawo tego nie definiuje, ponieważ zależy to od konkretnego przypadku. Można jednak przyjąć, że z reguły będzie to nie więcej niż kilka dni. Forma zawiadomienia o wadzie jest dowolna, może to być np. rozmowa telefoniczna, sms lub wiadomość e-mail.

Należy pamiętać, że w przypadku podstępnego zatajenia wady przez sprzedawcę kupujący, nawet w przypadku przekroczenia terminów na zgłoszenie wady, nie traci swoich uprawnień z tytułu rękojmi.

W sytuacji, kiedy sklep nie wyłączył rękojmi przy zakupie na firmę, kupującego obowiązują te same zasady, co w przypadku osoby fizycznej.

Chcesz złożyć reklamację na podstawie rękojmi? Najważniejsze informacje są tutaj.

 

Materiały przedstawione na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowią porady prawnej.

Komentarze

comments