Jaki jest czas odpowiedzi na reklamację?

Co do zasady obowiązuje trzydziestodniowy termin odpowiedzi na reklamację, jednak nie dotyczy on reklamacji z tytułu rękojmi. Na taką reklamację należy odpowiedzieć w terminie czternastu dni.

Termin 14 dni w ramach rękojmi

Termin 14-dniowy dotyczy reklamacji z tytułu rękojmiz której korzystamy reklamując sprzęt AGD, RTV czy buty. Termin ten obowiązuje tylko dla konsumentów, zatem nie musi dotyczyć przedsiębiorców. Zgodnie Kodeksem cywilnym: 

„Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione”.

Ważne jest, iż powyższy przepis stosuje się, gdy skonkretyzowaliśmy swoje żądania, a więc chcemy wymiany rzeczy na nową, naprawy, czy obniżenia ceny.  

Termin 14 dniowy ma także odpowiednie  zastosowanie w przypadku umowy o dzieło. Dotyczy on wad wykonanego dzieła np. reklamacji mebli wykonanych na zamówienie, czy usług remontowych.

Termin 14 dniowy nie ma z kolei zastosowania do reklamacji, w wyniku której następuje odstąpienie od umowy. 

Skutki nierozpatrzenie reklamacji w terminie

Nierozpatrzenie reklamacji w terminie oznacza domniemanie, że sprzedawca uznał reklamację za zasadną.  Zasada ta nie obejmuje odstąpienia od umowy, kiedy twoim żądaniem jest zwrot gotówki.

Dni robocze, czy kalendarzowe? Jak obliczyć termin odpowiedzi?

Przy obliczaniu terminu bierze się pod uwagę dni kalendarzowe, a nie robocze, przy czym zgodnie z Kodeksem cywilnym:

„Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą”.

Ważne jest, że dla zachowania terminu przez sprzedawcę nie wystarczy nadanie listu na poczcie w 14 dniu od otrzymania twojego żądania. Istotne jest, czy w tym terminie mogłeś zapoznać się z odpowiedzią.

Termin odpowiedzi w przypadku gwarancji

Jeśli składasz reklamację na podstawie gwarancji termin odpowiedzi może być różny, w zależności od tego co masz zapisane w dokumencie gwarancyjnym. Najczęściej wynosi on 30 dni.

 

Materiały przedstawione na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowią porady prawnej.

Komentarze

comments

Wykonanie: marcinART