Jakie masz prawa przy zakupie na firmę?

Jako przedsiębiorca dokonujący zakupów na firmę nie jesteś chroniony tak jak konsument. Mogą przysługiwać ci inne uprawnienia w przypadku reklamacji oraz odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Kupując produkty na firmę z pewnością warto te różnice poznać i ocenić, co będzie bardziej korzystne i bezpieczne – zakup na firmę, czy jednak wystąpienie w roli konsumenta.

1. Przedsiębiorca nie może zwrócić towaru kupionego przez internet

Kupujący konsument jest szczególnie chroniony w sytuacji umów zawartych na odległość, a więc zakupów robionych online, przez internet. Ma on prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki, bez podawania przyczyny. Ma zatem prawo do namysłu i kiedy z jakiegoś powodu nie jest zadowolony z zakupu może po prostu odesłać towar z powrotem do sklepu. Kupujący przedsiębiorca z reguły takiego uprawnienia nie ma. Zdarza się, że niektóre sklepy przewidują jednak możliwość odstąpienia od umowy także przez przedsiębiorców, dlatego warto zapoznać się każdorazowo z regulaminem.

Oczywiście, jeśli kupiony w sieci towar jest niezgodny z opisem lub ma wadę, przedsiębiorca ma prawo do reklamacji, jednak i ono może być ograniczone, o czym w kolejnych punktach.

2. Przedsiębiorcy można ograniczyć lub wyłączyć rękojmię 

W przypadku przedsiębiorców rękojmia może zostać ograniczona lub wyłączona. Taką możliwość daje Kodeks cywilny. W jaki sposób może to nastąpić? W Kodeksie cywilnym nie ma przepisu, który by to określał, ale ze względów dowodowych, wyłączenie rękojmi powinno nastąpić np. w umowie sprzedaży, regulaminie, w mailu określającym warunki sprzedaży. Wyłączenie rękojmi będzie nieskuteczne, jeśli sprzedawca podstępnie zataił wadę, czyli wiedząc o wadzie nie tylko o niej nie poinformował, ale dodatkowo podstępnie ją ukrył. Mógł zapewniać o dobrej jakości towaru  np. poprzez wydanie karty gwarancyjnej, a tymczasem okazało się, że dany towar jest bardzo często reklamowany i sprzedawca doskonale o tym wiedział. Więcej o wyłączeniu rękojmi przeczytasz tutaj.

Jeśli rękojmia w przypadku zakupu przez przedsiębiorcę nie została wyłączona lub ograniczona, podobnie jak konsument może on żądać bezpłatnej naprawy towaru, wymiany na nowy, obniżenia ceny lub zwrotu gotówki w sytuacji, gdy wada jest istotna.

3. Przedsiębiorca ma obowiązek zbadania rzeczy i niezwłocznego zawiadomienia o wadzie

Podczas zakupów na firmę istnieje obowiązek sprawdzenia w jakim stanie jest kupowana rzecz. Jeśli okaże się ona wadliwa należy niezwłocznie zawiadomić sprzedawcę o wadzie, bo w innym wypadku traci się uprawnienia z tytułu rękojmi. Jeśli wada wyjdzie na jaw później również należy zawiadomić sprzedawcę niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Konsument nie ma obowiązku zbadania rzeczy, a na zawiadomienie sprzedawcy o wadzie ma rok od dnia jej zauważenia. Może on rozpakować towar dopiero po roku i jeśli stwierdzi wadę może złożyć reklamację.

4. Przedsiębiorca nie musi uzyskać odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni 

W przypadku konsumenta Kodeks cywilny wyraźnie wskazuje, że sprzedawca ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację, bo inaczej uznaje się, że ją pozytywnie rozpatrzył. Ale zasada ta nie dotyczy przedsiębiorców, dla których nie jest przewidziany żaden ostateczny termin udzielenia odpowiedzi.

5. Przedsiębiorcę nie obowiązuje zasada domniemania istnienia wady w dniu zakupu

Konsument przez pierwsze 12 miesięcy od dnia wydania rzeczy jest szczególnie chroniony. Zakłada się, że jeśli wada została stwierdzona przed upływem roku, to istniała ona w dniu zakupu. Jeśli sprzedawca stwierdzi, że wada powstała z winy konsumenta to musi ten fakt udowodnić, np. poprzez przedstawienie opinii rzeczoznawcy. W analogicznej sytuacji przedsiębiorca ma już trudniej. Nawet, jeśli towar popsuł się bardzo szybko po zakupie, to musi udowodnić, że wada nie powstała z jego winy i odpowiedzialność leży po stronie sprzedawcy.

6. Towar niezgodny z reklamą jest wadliwy, ale tylko w przypadku konsumenta

Jeśli kupującym jest konsument to kupioną rzecz uważa się za wadliwą również wtedy, gdy jest niezgodna z zapewnieniami zawartymi w reklamie. W przypadku przedsiębiorcy zasada ta nie obowiązuje.

7. Konsument ma dodatkowe uprawnienia dotyczące sposobu usunięcia wady towaru

Jeśli kupującym jest konsument może on zamiast zaproponowanej przez sprzedawcę naprawy, zażądać  wymiany rzeczy na nową lub na odwrót. Takie uprawnienie nie dotyczy kupującego przedsiębiorcy.

 

Materiały przedstawione na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowią porady prawnej.

Komentarze

comments

wykonanie: www.smart-agency.pl