Kiedy możesz złożyć reklamację z tytułu rękojmi?

Jeśli chcesz złożyć reklamację możesz to zrobić na dwa sposoby – albo korzystasz z rękojmi, albo z gwarancji  – o ile taka została wystawiona. Sprzedawca nie ma prawa odmówić przyjęcia reklamacji na podstawie rękojmi, ponieważ prawo to wynika wprost z Kodeksu cywilnego. Gwarancja jest udzielana dobrowolnie, najczęściej na sprzęt AGD, RTV, rzadziej na buty czy ubranie. To ty decydujesz w jaki sposób złożysz reklamację, sprzedawca nie może ci narzucać skorzystania z gwarancji, jeśli ty wolisz rękojmię. Co jest bardziej korzystne? – to zależy od kilku czynników, o czym możesz przeczytać tutaj.

Kiedy możesz skorzystać z prawa rękojmi, czyli w jakich sytuacjach możesz złożyć reklamację?

Możesz złożyć reklamację, jeśli towar jest wadliwy, czyli niezgodny z umową. Mamy dwa rodzaje wad – fizyczną i prawną.

Wada fizyczna ma miejsce w szczególności, gdy towar:

 • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć  – mrozoodporne płytki pękają pod wpływem mrozu
 • nie ma właściwości, o których zostałeś zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę – plamoodporna farba nie jest odporna na plamy
 • nie nadaje się do celu, o którym poinformowałeś sprzedawcę  – odplamiacz miał się sprawdzić do rzeczy kolorowych, tymczasem wybielił nam kolor
 • został wydany w stanie niezupełnym – telefon został sprzedany bez ładowarki, chociaż powinna być w zestawie
 • został nieprawidłowo zamontowany, jeśli montażu dokonuje sprzedawca lub osoba trzecia, za którą sprzedawca odpowiada (np. podwykonawca) lub sam kupujący, o ile wykonuje to zgodnie z załączoną instrukcją

Wada prawna może polegać na tym, że kupiony towar:

 • jest własnością osoby trzeciej – np. pochodzi z kradzieży
 • jest obciążony prawem osoby trzeciej – np. osobie trzeciej przysługuje prawo pierwokupu
 • cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu – np. został zabezpieczony w postępowaniu karnym jako dowód w sprawie

Nie możesz reklamować wady, o której wiedziałeś w dniu zawierania umowy, czyli np. w dniu zakupu.

Jakie masz uprawnienia wynikające z rękojmi, czyli czego możesz żądać od sprzedawcy?

Możesz żądać:

 • wymiany towaru na nowy
 • naprawy towaru
 • obniżenia ceny
 • odstąpienia od umowy – tylko wtedy, gdy wada jest istotna

To ty wybierasz sposób załatwienia reklamacji, jednak są od tego pewne wyjątki.

W niektórych sytuacjach opcja naprawy lub wymiany może być niemożliwa, bo np. dany model nie jest już produkowany, albo części zamienne są nie do zdobycia. Wówczas sprzedawca może ci zaproponować np. zwrot gotówki lub obniżenie ceny. Dodatkowo, jeśli spełnienie twojego żądania wiąże się z poniesieniem nadmiernych kosztów, np. żądałeś wymiany towaru na nowy, a wystarczyło wymienić niedrogi element i tym samym usunąć wadę, sprzedawca ma prawo wybrać naprawę. 

Realizacja żądania odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny jest zależna od tego, czy jest to pierwsza reklamacja, czy kolejna. W przypadku pierwszej reklamacji sprzedawca może w pierwszej kolejności zaproponować naprawę lub wymianę. Musi to jednak zrobić niezwłocznie i bez nadmiernych dla ciebie niedogodności oraz powiadomić cię o zmianie sposobu załatwienia reklamacji – możesz nie zgodzić się na jego propozycję i zamiast wymiany zażądać naprawy lub odwrotnie. Takie ograniczenie cię nie obowiązuje, jeżeli rzecz już była raz wymieniana lub naprawiana – wówczas sprzedawca musi spełnić twoje żądanie obniżenia ceny lub zwrotu gotówki. 

W jakim czasie możesz złożyć reklamację, czyli ile wynosi okres rękojmi?

Sprzedawca odpowiada za sprzedany towar przez okres 2 lat od momentu jego wydania. Wyjątek dotyczy jedynie nieruchomości, w przypadku których okres odpowiedzialności to 5 lat. Termin ten nie może zostać skrócony przez sprzedawcę. Jedyny wyjątek dotyczy towarów używanych. Wówczas sprzedawca może ograniczyć swoją odpowiedzialność maksymalnie do roku, jednak o skróceniu terminu musisz zostać poinformowany przed zakupem.

Ważne jest, że reklamację możesz złożyć w ciągu roku od dnia zauważenia wady.

W jakim terminie sprzedawca ma obowiązek odpowiedzieć na reklamację?

Jeżeli dokładnie sprecyzowałeś swoje żądanie, jako:

 • naprawa towaru
 • wymiana towaru na nowy
 • obniżka ceny towaru

wówczas na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna. Sprzedawca nie może po jego upływie odmówić spełnienia twoich żądań.

Pamiętaj, że w tym okresie masz mieć możliwość zapoznania się z odpowiedzią. Jeśli sprzedawca wyśle ci odpowiedź 14 dnia i dojdzie ona 16 dnia oznacza to, że reklamacja jest zasadna z powodu niedotrzymania terminu przez sprzedawcę.

Komentarze

comments

Wykonanie: marcinART