Kiedy sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru?

Czy sprzedawca zawsze odpowiada za wady towaru i możesz domagać się od niego uznania reklamacji? Otóż nie zawsze. Są przypadki, kiedy reklamacja z pewnością nie zostanie uznana za zasadną. Sprawdź, czy je znasz. Specjalnie dla ciebie zebraliśmy je w jednym miejscu. 

Wiedziałeś o wadzie w momencie zakupu

Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli wiedziałeś o wadzie w momencie zakupu. Takie wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy jest jak najbardziej zasadne, ponieważ w sposób świadomy kupujesz wadliwą rzecz.

Produkt nie spełnia publicznych zapewnień producenta, ale sprzedawca tych zapewnień nie znał

Jeśli producent w reklamie lub na opakowaniu zapewnia o tym, że farba jest odporna na tłuste plamy, a nie jest, to za tę niezgodność odpowiada sprzedawca, chyba że:

  • nie znał tych zapewnień, albo oceniając rozsądnie nie mógł znać, albo
  • zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na twoją decyzję zakupową, albo
  • gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy

Zasada ta obowiązuje tylko wtedy, jeśli kupujesz jako konsument, czyli nie robisz zakupów na firmę.

Minął termin na zgłoszenie wady

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi trwa 2 lata od dnia zakupu lub wydania rzeczy, w przypadku nieruchomości 5 lat. W razie sprzedaży rzeczy używanych ten okres może być skrócony do 1 roku.

Jako kupujący powinieneś również pamiętać o tym, że od momentu stwierdzenia wady masz rok na zawiadomienie o niej sprzedawcy.

Inne, krótsze terminy obowiązują przy zakupie na firmę. Kupujący powinien wówczas zbadać rzecz, a o dostrzeżonej wadzie zawiadomić sprzedawcę niezwłocznie. Kiedy wada wyjdzie na jaw później, również powinien jak najszybciej poinformować o tym fakcie sprzedawcę. Tym samym, na kupującym przedsiębiorcy ciąży obowiązek sprawdzenia nabytej rzeczy. W przeciwnym razie może on utracić uprawnienia wynikające z przepisów o rękojmi. W sprzedaży konsumenckiej takie restrykcje nie występują.

Rękojmia została wyłączona dla kupującego przedsiębiorcy

Przy zakupie na firmę możliwe jest wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Należy zwracać uwagę na wszelkie zapisy, często znajdujące się w regulaminie, które tę rękojmię wyłączają. 

Więcej o prawach przy zakupie na firmę przeczytasz tutaj.

Co jeśli sprzedawca ukryje przed nami wadę?

Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę. Podstępne zatajenie wady niesie dla sprzedawcy również wiele innych negatywnych skutków. W takim bowiem przypadku możesz reklamować swój zakup również po upływie okresu rękojmi. Zdaniem Sądu Najwyższego podstępne zatajenie charakteryzuje się umyślnym działaniem lub zaniechaniem mającym na celu utrudnienie wykrycia wady przez kupującego przez wprowadzenie go w błąd (np. zamaskowanie wady).

 

Materiały przedstawione na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowią porady prawnej.

Komentarze

comments