Kiedy sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru?

Nie w każdej sytuacji będziesz mógł reklamować kupiony przez ciebie produkt. Jest kilka przypadków, kiedy nie będzie to możliwe i z pewnością warto je poznać.

Wiedziałeś o wadzie w momencie zakupu

Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli wiedziałeś o wadzie w momencie zakupu. Takie wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy jest jak najbardziej zasadne, ponieważ w sposób świadomy kupujesz wadliwą rzecz.

Produkt nie spełnia publicznych zapewnień producenta, ale sprzedawca tych zapewnień nie znał

Co do zasady sprzedawca odpowiada za wady fizyczne swoich produktów a taką wadą, jeśli kupującym jest konsument, jest brak właściwości, o których zapewniał publicznie producent lub jego przedstawiciel. Krótko mówiąc, jeśli producent w reklamie lub na opakowaniu zapewnia o tym, że farba jest odporna na tłuste plamy, a nie jest, to za tę niezgodność odpowiada sprzedawca, chyba że:

  • nie znał tych zapewnień, albo oceniając rozsądnie nie mógł znać, albo
  • zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na twoją decyzję zakupową, albo
  • gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy

Minął termin na zgłoszenie wady

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia zakupu lub wydania rzeczy, w przypadku nieruchomości 5 lat. W razie sprzedaży rzeczy używanych ten okres może być skrócony do 1 roku.

Jako kupujący powinieneś również pamiętać o tym, że od momentu stwierdzenia wady masz 1 rok na zawiadomienie o niej sprzedawcy.

Inne, krótsze terminy obowiązują przy zakupie na firmę. Kupujący powinien wówczas zbadać rzecz, a o dostrzeżonej wadzie zawiadomić sprzedawcę niezwłocznie. W sytuacji, gdy wada wyjdzie na jaw później, również powinien jak najszybciej poinformować o tym fakcie sprzedawcę.

Tym samym, na kupującym przedsiębiorcy ciąży obowiązek sprawdzenia nabytej rzeczy. W przeciwnym razie może on utracić uprawnienia wynikające z przepisów o rękojmi. W sprzedaży konsumenckiej takie restrykcje nie występują.

W przypadku wad prawnych (np. gdy okaże się, że rzecz jest obciążona zastawem rejestrowym) zawiadomienie sprzedawcy o wadzie nie jest niezbędne dla zachowania uprawnień z tytułu rękojmi.

Możliwe wyłączenie rękojmi, kiedy kupującym jest przedsiębiorca 

Przy zakupie na firmę możliwe jest wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Należy zwracać uwagę na wszelkie zapisy, często znajdujące się w regulaminie, które tę rękojmię wyłączają. 

Więcej o prawach przy zakupie na firmę przeczytasz tutaj.

Potajemne zatajenie wady przez sprzedawcę

Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę. Podstępne zatajenie wady niesie dla sprzedawcy również wiele innych negatywnych skutków. W takim bowiem przypadku możesz reklamować swój zakup również po upływie okresu rękojmi. Zdaniem Sądu Najwyższego podstępne zatajenie charakteryzuje się umyślnym działaniem lub zaniechaniem mającym na celu utrudnienie wykrycia wady przez kupującego przez wprowadzenie go w błąd (np. zamaskowanie wady).

Komentarze

comments

Wykonanie: marcinART