Nieprawidłowy montaż również podlega reklamacji

Łatwo sobie wyobrazić, że ktoś w nieprawidłowy sposób zamontuje nam drzwi lub okna (nieprawidłowe uszczelnienie okien, drzwi miały otwierać się w innym kierunku, ktoś pomylił prawe drzwi z lewymi, krzywo zamontowane ościeżnice). Przykłady można mnożyć w nieskończoność.

Kiedy sprzedawca odpowiada za wadliwy montaż?

Kodeks cywilny wyraźnie określa, że taki montaż to wada towaru. A wada taka podlega oczywiście reklamacji. A zatem reklamujemy!

Sprzedawca odpowiada za wadliwy montaż lub uruchomienie danej rzeczy jeśli:

  • montażu dokonuje sprzedawca lub osoba trzecia, za którą sprzedawca odpowiada (np. podwykonawca)
  • gdy kupujący samodzielnie dokonuje montażu i uruchomienia zgodnie z załączoną instrukcją

Jakie uprawnienia przysługują ci w przypadku wadliwego montażu?

W przypadku wadliwego montażu możesz żądać od sprzedawcy w ramach reklamacji demontażu i ponownego zamontowania w celu usunięcia wady lub wymiany towaru na nowy. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę możesz dokonać demontażu i ponownego montażu na jego koszt i ryzyko. W tym celu możesz np. sam wynająć odpowiednich fachowców, a za ewentualne nieprawidłowości powstałe przy ponownym montażu i tak odpowie sprzedawca, co ma znaczenie np. w przypadku gdy podczas takiego montażu lub demontażu zostanie coś uszkodzone.

Koszty montażu i demontażu

Koszty powinien ponieść sprzedawca, jednak są od tego pewne wyjątki. Może on odmówić demontażu i ponownego montażu, jeśli wartość tych prac przewyższać będzie wartość sprzedanej rzeczy. Jeśli zatem koszt demontażu i montażu będzie przewyższać wartość samych okien sprzedawca może odmówić wykonania tych prac. W takim przypadku musi on jednak uzasadnić swoją decyzje poprzez przedstawienie kosztorysu tych prac.

Możesz mieć udział w kosztach montażu i demontażu

Jeżeli koszt demontażu i ponownego zamontowania jest wyższy od ceny sprzedanego towaru, to jako konsument możesz:

  • zostać zobowiązany do poniesienia kosztów przewyższających tę cenę albo
  • żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania do wysokości ceny sprzedanego towaru i dokonać tych czynności we własnym zakresie

Zatem ostatecznie możesz zdecydować, czy to ty dopłacisz, czy sprzedawca zwróci ci odpowiednią kwotę za takie prace, do wysokości wartości wadliwie zamontowanej rzeczy.

Komentarze

comments

Wykonanie: marcinART