Kiedy nieprawidłowy montaż jest wadą towaru i podlega reklamacji?

Krzywo założone ościeżnice, czy nieprawidłowo uszczelnione okna to nic innego jak wadliwy montaż.  Czy sprzedawca zawsze odpowiada za błędy popełnione przy montażu? Zobacz co mówią o tym przepisy Kodeksu cywilnego.

Kiedy sprzedawca odpowiada za wadliwy montaż?

Nieprawidłowy montaż lub uruchomienie oznacza, że kupiona przez ciebie rzecz jest niezgodna z umową, a konkretnie posiada wadę fizyczną.

Sprzedawca odpowiada za wadliwy montaż lub uruchomienie danej rzeczy jeśli:

  • montażu dokonuje sprzedawca lub osoba trzecia, za którą sprzedawca odpowiada (np. podwykonawca) albo
  • kupujący samodzielnie dokonuje montażu i uruchomienia zgodnie z załączoną instrukcją

Jakie uprawnienia przysługują ci w przypadku wadliwego montażu?

W takiej sytuacji przysługują ci uprawnienia z tytułu rękojmi, takie same, jak w przypadku wadliwej pralki czy obuwia.

Możesz żądać od sprzedawcy:

  • dokonania poprawek, czyli usunięcia wad powstałych przy montażu
  • wykonania ponownego montażu
  • obniżenia ceny  
  • odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest istotna

 

Szczegółowe uprawnienia, jakie przysługują ci z tytułu rękojmi masz opisane tutaj.

 

Materiały przedstawione na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowią porady prawnej.

Komentarze

comments