Czym jest rękojmia za wady?

Rękojmia, obok gwarancji jest jedną z dwóch możliwych podstaw do złożenia reklamacji, a tym samym odpowiedzialnością sprzedawcy za towar. Sprzedawca nie ma prawa odmówić przyjęcia reklamacji na podstawie rękojmi, ponieważ prawo to wynika wprost z Kodeksu cywilnego.

Kiedy możesz skorzystać z prawa rękojmi, czyli w jakich sytuacjach możesz złożyć reklamację?

Masz prawo złożyć reklamację, jeśli towar jest wadliwy, czyli niezgodny z umową. Wyróżniamy dwa rodzaje wad – fizyczną i prawną.

Wada fizyczna ma miejsce w szczególności, gdy towar:

 • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć  – mrozoodporne płytki pękają pod wpływem mrozu
 • nie ma właściwości, o których zostałeś zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę – plamoodporna farba nie jest odporna na plamy
 • nie nadaje się do celu, o którym poinformowałeś sprzedawcę  – odplamiacz miał się sprawdzić do rzeczy kolorowych, tymczasem wybielił nam kolor
 • został wydany w stanie niezupełnym – telefon został sprzedany bez ładowarki, chociaż powinna być w zestawie
 • został nieprawidłowo zamontowany, jeśli montażu dokonuje sprzedawca lub osoba trzecia, za którą sprzedawca odpowiada (np. podwykonawca) lub sam kupujący, o ile wykonuje to zgodnie z załączoną instrukcją

Wada prawna może polegać na tym, że kupiony towar:

 • jest własnością osoby trzeciej – np. pochodzi z kradzieży
 • jest obciążony prawem osoby trzeciej – np. osobie trzeciej przysługuje prawo pierwokupu
 • cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu – np. został zabezpieczony w postępowaniu karnym jako dowód w sprawie

Jakie masz uprawnienia wynikające z rękojmi, czyli czego możesz żądać od sprzedawcy?

Masz prawo żądać:

 • wymiany towaru na nowy
 • naprawy towaru
 • obniżenia ceny
 • odstąpienia od umowy – tylko wtedy, gdy wada jest istotna

W pierwszej kolejności sprzedawca ma prawo niezwłocznie wymienić towar na nowy lub go naprawić. Jeśli tego nie uczyni masz prawo odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny. Takie ograniczenie cię nie obowiązuje, jeżeli rzecz już była raz wymieniana lub naprawiana – wówczas możesz od razu odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny.

W jakim czasie możesz złożyć reklamację, czyli ile wynosi okres rękojmi?

Sprzedawca odpowiada za sprzedany towar przez okres 2 lat od momentu jego wydania. Wyjątek dotyczy jedynie nieruchomości, w przypadku których okres odpowiedzialności to 5 lat. Termin ten nie może zostać skrócony przez sprzedawcę. Jedyny wyjątek dotyczy towarów używanych. Wówczas sprzedawca może ograniczyć swoją odpowiedzialność maksymalnie do roku, jednak o skróceniu terminu musisz zostać poinformowany przed zakupem.

Ważne jest, że reklamację możesz złożyć w ciągu roku od dnia zauważenia wady.

W jakim terminie sprzedawca ma obowiązek odpowiedzieć na reklamację?

Jeżeli dokładnie sprecyzowałeś swoje żądanie, jako:

 • naprawa towaru
 • wymiana towaru na nowy
 • obniżka ceny towaru

wówczas na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna. Sprzedawca nie może po jego upływie odmówić spełnienia twoich żądań.

Pamiętaj, że w tym okresie masz mieć możliwość zapoznania się z odpowiedzią. Jeśli sprzedawca wyśle ci odpowiedź 14 dnia i dojdzie ona 16 dnia oznacza to, że reklamacja jest zasadna z powodu niedotrzymania terminu przez sprzedawcę.

Komentarze

comments

Twarz zwykle wyraża zastanowienie, usta rzadko bywają uśmiechnięte, raczej są zaciśnięte, tak jak i szczęka. Lubi truskawki.

Wykonanie: marcinART