Definicja wady prawnej

Wada prawna występuje wtedy, gdy: 

  • rzecz stanowi własność osoby trzeciej, czyli np. pochodzi z kradzieży
  • rzecz jest obciążona prawem osoby trzeciej, czyli np. mieszkanie, które jest obciążone służebnością albo samochód, na którym ustanowiony jest zastaw
  • występuje ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynikające z decyzji lub orzeczenia właściwego organu, czyli np. jest ona zabezpieczona jako dowód w postępowaniu sądowym
  • sprzedawane jest prawo, które nie istnieje, czyli np. sprzedawane jest prawo autorskie, którego nie ma

W przypadku, kiedy kupisz rzecz, posiadającą wadę prawną, powinieneś ją reklamować u sprzedawcy z tytułu rękojmi (podobnie jak w przypadku wady fizycznej). 

Komentarze

comments

Wykonanie: marcinART