Reklamujemy usługi remontowe

Z doświadczenia wiem, że trudno jest znaleźć fachową ekipę remontową. Efekty jej prac często są niezadowalające, zdarzają się krzywe ściany, odpadające płytki, czy nierówna podłoga. Ważne jest, żeby nie poprawiać nic na własną rękę, tylko zareklamować usługę. W moim przypadku sprawa skończyła się w sądzie. Czy było warto? Oczywiście, że było!

Czy zawierać umowę z ekipą remontową?

Jak najbardziej tak, gdyż będzie ona podstawą do złożenia reklamacji. Najczęściej prace remontowe są przeprowadzane na podstawie umowy o dzieło, która zdefiniowana jest w Kodeksie cywilnym. Zawierając taką umowę możesz dowolnie określić zakres prac oraz oczekiwane efekty. Im bardziej będzie ona szczegółowa tym łatwiej będziesz mógł wyegzekwować ewentualne poprawki.

Kiedy poinformować ekipę o nieprawidłowościach i czego zażądać?

Jeśli widzisz, że coś idzie nie tak w trakcie prac poinformuj o tym od razu, przed odbiorem remontu. Jeśli usterki są widoczne gołym okiem i nie zgłosisz nikomu tego faktu, po prostu je zaakceptujesz. Wezwij fachowca do naprawy i wyznacz mu termin na wykonanie prac. Jeśli w tym terminie poprawki nie zostaną wykonane możesz odstąpić od umowy lub powierzyć dalsze wykonanie prac innej osobie, na koszt fachowca.

Co zrobić, gdy wady wyjdą na jaw już po przyjęciu prac i uregulowaniu należności? W takiej sytuacji chroni cię rękojmia. Jeśli zauważysz, że fachowiec źle wykonał remont, wyznacz mu termin na usunięcie wad. Najlepiej skieruj do niego pismo reklamacyjne, w którym wymienisz wszystkie usterki i zażądasz ich poprawienia. Jeśli poprawki nie zostaną wykonane masz prawo zażądać obniżenia ceny lub w przypadku istotnej wady, możesz odstąpić od umowy, czyli odzyskać zapłaconą dotychczas kwotę oraz dostarczone przez ciebie materiały. 

Jeśli żądasz usunięcia wad lub obniżenia ceny firma remontowa ma 14 dni na odpowiedź na twoją reklamację. W innym wypadku reklamacja zostaje uznana za zasadną. 

Zobacz: Reklamujemy farbę do ścian

Co zrobić, jeśli fachowiec nie dotrzymuje terminu?

Jeśli ekipa remontowa opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem prac i jest dalece prawdopodobne, żeby remont został zakończony w umówionym czasie możesz po prostu odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania prac.

Co jest ważne przy składaniu reklamacji?

Postaraj się udokumentować nieprawidłowości, najlepiej zrób zdjęcia. Zachowaj potwierdzenie zapłaty za usługę – jeśli płacisz gotówkę „do ręki” koniecznie odbierz potwierdzenie, że określona kwota została przyjęta przez fachowca. W reklamacji dokładnie opisz swoje żądania, usterki oraz termin ich usunięcia.

W sytuacji, kiedy fachowiec nie mógł poprawnie wykonać swojej pracy z powodu wadliwego materiału, który mu dostarczyłeś, nie jest on odpowiedzialny za wady.

Na złożenie reklamacji masz 2 lata od dnia wykonania usługi. Pamiętaj, że reklamację powinieneś zgłosić w ciągu roku od dnia zauważenia usterki poza wyjątkiem, kiedy wykonawca prac podstępnie zataił wadę – wówczas nie masz ograniczenia czasowego.

Zobacz: Co zrobić, jeśli wada towaru ujawni się już po montażu?

Co jeśli fachowiec nie chce współpracować i odrzuca reklamację?

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy rzecznika konsumentów

Możesz wybrać się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Rzecznik nie tylko udzieli ci bezpłatnej porady prawnej, ale wyśle pismo do firmy, w którym nakaże ustosunkowanie się do twoich zarzutów. Rzecznik pomoże ci również napisać pozew do sądu, w szczególnych sytuacjach może nawet wystąpić po twojej stronie w procesie. Rzecznik, co prawda nie ma możliwości wyegzekwowania od firmy określonego zachowania, czyli uznania reklamacji, ale sam fakt jego interwencji może pomyślnie zakończyć sprawę. Dane kontaktowe rzecznika możesz znaleźć za pomocą specjalnej wyszukiwarki na stronie UOKiK

Spróbuj mediacji

Dalszym możliwym krokiem jest skorzystanie z pomocy bezpłatnego mediatora, działającego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zadaniem mediatora jest pomoc stronom w osiągnięciu porozumienia, gdy zakończone postępowanie reklamacyjne nie jest zadowalające. Może on przedstawić swoje propozycje polubownego rozwiązania sporu. Jednak wszystkie ustalenia pomiędzy tobą, a firmą remontową, które mają miejsce przed mediatorem, są dobrowolne i nie podlegają egzekucji przez żaden organ administracyjny czy sądowy. Aby skorzystać z mediatora musisz złożyć wniosek w wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej.

Złóż pozew w sądzie

Masz możliwość skorzystania ze stałego polubownego sądu konsumenckiego. Działa on przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz 15 ośrodkach zamiejscowych. Do rozprawy może dojść tylko w przypadku, kiedy firma remontowa wyrazi na to zgodę, czyli identycznie jak w przypadku mediatora. Z tym, że wyrok sądu polubownego oraz ugoda przed nim zawarta mają taką samą moc prawną jak wyrok sądu powszechnego. Postępowanie jest co do zasady bezpłatne, chyba że konieczne będzie np. przygotowanie opinii biegłego. Koszty postępowania ponosi strona przegrywająca sprawę.

Jeśli jesteś pewien swoich racji powinieneś skierować sprawę do sądu powszechnego. W tym przypadku może ci pomóc wspomniany wyżej miejski lub powiatowy rzecznik konsumentów. W związku z tym nie musisz wynajmować prawnika i ponosić dodatkowych kosztów. Oczywiście nie da się na początku przewidzieć wszystkich opłat związanych z postępowaniem, ponieważ mogą być okazać się niezbędne np. ekspertyzy biegłych, jednak koszty ostatecznie zawsze poniesie przegrana strona.

Żądając określonej kwoty od firmy remontowej skorzystaj z pomocy rzeczoznawcy. Fachowo określi ile pieniędzy potrzebujesz na wykonanie poprawek i doprowadzenie remontu do końca, zgodnie z oczekiwanymi efektami. 

W moim przypadku sprawa skończyła się postępowaniem uproszczonym przed sądem i zasądzeniem na moją rzecz żądanej kwoty. Mój fachowiec nie odebrał żadnego wezwania do sądu, odebrał jedynie wezwanie komornika do zapłaty. 

Pamiętaj, że roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem dwóch lat od dnia oddania dzieła (w tym przypadku – np. od zakończenia wygładzenia i pomalowania ścian) lub od dnia, w którym prace miały być skończone. Po tym czasie nie złożysz pozwu w sądzie, ponieważ sprawa będzie przedawniona.

Zachęcam do bycia wymagającym w przypadku firm remontowych, zwłaszcza że trudno jest trafić na fachową ekipę. Skoro wydajemy często niemałe pieniądze na remont, powinniśmy być z niego w 100% zadowoleni.

 

Podstawa prawna to Kodeks cywilny:

art. 636 § 1 – uprawnienia z tytułu wadliwej realizacji umowy o dzieło, kiedy wada wychodzi na jaw przed zakończeniem prac

art. 638 § 1  – uprawnienia z tytułu wadliwej realizacji umowy o dzieło, kiedy wada wychodzi na jaw po zakończeniu prac

art. 560 § 1 – uprawnienia zamawiającego z tyt. rękojmi

art. 635 – uprawnienia zamawiającego w przypadku niedotrzymania terminu

 

Materiały przedstawione na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowią porady prawnej.

Komentarze

comments

wykonanie: www.smart-agency.pl