Rękojmia czy gwarancja? Wybór należy do Ciebie!

Też tak masz, że przy składaniu reklamacji nikt cię nie pyta na jakiej podstawie chcesz ją złożyć? A czy wiesz, że masz wybór pomiędzy rękojmią a gwarancją – o ile taka została udzielona? Fajnie, gdybyś świadomie podjął decyzję i wybrał to, co dla ciebie bardziej korzystne. Ale żeby to zrobić musisz poznać kilka podstawowych zasad.

Często nie zwracasz uwagi na jakiej podstawie składasz reklamację

Z moich doświadczeń wynika, że sprzedawcy często nie pytają na jakiej podstawie chcesz złożyć reklamację. Jeśli masz gwarancję, to wybierają taką właśnie opcję. Dlaczego? Bo wówczas za ewentualną wymianę lub naprawę towaru odpowiada gwarant, czyli najczęściej producent lub dystrybutor, a nie sprzedawca.

Jakie są często tego konsekwencje?

Otóż gwarancja w dużej mierze rządzi się swoimi prawami, w przeciwieństwie do rękojmi, która jest szczegółowo uregulowana w Kodeksie cywilnym. Gwarant samodzielnie określa warunki gwarancji i decyduje o tym, czy i kiedy naprawi lub wymieni wadliwą rzecz. Decyduje też o okresie trwania gwarancji.

Zatem często, jeśli sprzedawca informuje cię, że reklamacja została odrzucona to upewnij się, czy podstawą odrzucenia były warunki określone w gwarancji, czy może przepisy dotyczące rękojmi.

Pamiętaj, że jeśli okaże się, że reklamacja zostanie odrzucona na podstawie gwarancji, możesz złożyć powtórną reklamację, tym razem na podstawie rękojmi. Może okazać się to dużo bardziej korzystne, czyli zakończyć się uznaniem twoich żądań.

Kiedy wybrać gwarancję, a kiedy rękojmię?

To zależy od tego, jakie uprawnienia daje gwarancja. Wszystko masz opisane w dokumencie gwarancyjnym. Może się okazać, że minął już okres rękojmi, który standardowo wynosi 2 lata, a gwarancja jeszcze trwa. Wówczas nie masz wyjścia i musisz skorzystać z gwarancji.

Jednak w większości przypadków korzystniejsza jest rękojmia, gdyż to właśnie ona zapewnia ci szereg uprawnień. Sprzedawca nie może ich zignorować, ani zmienić na twoją niekorzyść.

Dlaczego warto wybrać rękojmię?

  • jeśli wada towaru ujawni się w ciągu 12 miesięcy przyjmuje się, że istniała ona już w dniu zakupu. Oznacza to, że wada nie powstała z twojej winy, a jeśli sprzedawca uważa co innego to musi ten fakt udowodnić, przedstawiając np. opinię rzeczoznawcy.  
  • czas odpowiedzi na reklamację w przypadku żądania naprawy, wymiany lub obniżenia ceny wynosi 14 dni kalendarzowych. Jeśli w tym czasie sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji, to godzi się na twoje żądania.
  • możesz wybrać jeden z czterech sposobów rozwiązania reklamacji – naprawę towaru, wymianę na nowy, obniżenie ceny lub w przypadku istotnej wady – odstąpienie od umowy, czyli zwrot gotówki
  • nieprawidłowy montaż również podlega reklamacji, co wiąże się ze zwrotem kosztów demontażu i ponownego montażu
  • możesz reklamować towar, jeśli nie ma on właściwości, o których zapewniał cię sprzedawca lub reklama – plamoodporna farba nie jest odporna na plamy

Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być dużo skromniejsze, niż te z tytułu rękojmi. Chociażby gwarancją mogą być objęte tylko niektóre części sprzętu, z reguły te najmniej awaryjne.

Przykład:

Reklamujesz słuchawki, na których po 2 miesiącach użytkowania pojawiło się pęknięcie. Korzystasz z gwarancji i dostajesz negatywną odpowiedź, z uwagi na fakt, że gwarant uznał pęknięcie za uszkodzenie mechaniczne, za które nie ponosi odpowiedzialności. Nie dość, że nie wymienił słuchawek na nowe, to jeszcze czas odpowiedzi na reklamację określony w gwarancji wynosił 30 dni.

Jeśli w identycznej sytuacji skorzystasz z rękojmi, to czas oczekiwania na odpowiedź znaczenie się skróci, bo zgodnie z ustawą wynosi on 14 dni (jeśli żądałeś naprawy, wymiany lub obniżenia ceny). Jeśli w tym czasie nie otrzymasz żadnej odpowiedzi uznaje się, że sprzedawca rozpatrzył reklamację pozytywnie.

Po drugie, jeśli wada pojawiła się po tak krótkim okresie użytkowania, to nie wystarczy, że sprzedawca napisze w odpowiedzi, że pęknięcie jest uszkodzeniem mechanicznym spowodowanym z twojej winy. Musi ten fakt udowodnić. Powinien przedstawić np. opinię rzeczoznawcy. Jeśli jest ona dla ciebie niekorzystna a wiesz, że słuchawki ci nie upadły i pęknięcie jest skutkiem słabej jakości użytych materiałów, przedstaw opinię własnego rzeczoznawcy. W takim przypadku z pewnością pomocny okaże się rzecznik konsumentów. Udzieli ci bezpłatnej porady, a nawet napisze pismo do sprzedawcy z żądaniem złożenia szczegółowych wyjaśnień.

Do kogo musisz się udać z reklamacją?

Reklamację na podstawie rękojmi zawsze składasz u sprzedawcy. Sprzedawca nie może Cię odesłać do producenta lub hurtowni.

Jeśli jednak zdecydujesz się skorzystać z gwarancji masz wybór – reklamację możesz złożyć u sprzedawcy lub u gwaranta, w zależności od tego gdzie będzie ci wygodniej.

Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi rękojmi oraz gwarancji

Co to znaczy, że coś jest na gwarancji? – link

Czym jest rękojmia za wady? – link

Czym się różni gwarancja od rękojmi? – link

Materiały przedstawione na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowią porady prawnej.

Komentarze

comments