Rękojmia czy gwarancja? Wybór należy do Ciebie!

Decydując się na złożenie reklamacji możesz skorzystać z rękojmi lub z gwarancji. Udzielenie gwarancji jest dobrowolne i z reguły dotyczy sprzętu AGD i RTV, natomiast rzadziej butów czy ubrań. Jeśli jednak masz wybór, sprzedawca nie może cię zmusić  do skorzystania z którejkolwiek opcji, zwłaszcza jeśli wiesz, które rozwiązanie jest dla ciebie korzystniejsze.

Często nie zwracasz uwagi na jakiej podstawie składasz reklamację

Z moich doświadczeń wynika, że sprzedawcy często nie pytają na jakiej podstawie chcesz złożyć reklamację i jeśli masz gwarancję, to wybierają taką właśnie opcję. Dlaczego? Bo wówczas za ewentualną wymianę lub naprawę towaru odpowiada gwarant, czyli najczęściej producent lub dystrybutor, a nie sprzedawca.

Jakie są często tego konsekwencje?

Otóż gwarancja w dużej mierze rządzie się swoimi prawami, w przeciwieństwie do rękojmi, która jest szczegółowo uregulowana w Kodeksie cywilnym. Gwarant samodzielnie określa warunki gwarancji i decyduje o tym czy i kiedy naprawi lub wymieni wadliwą rzecz. Decyduje też o okresie trwania gwarancji.

Zatem często, jeśli sprzedawca informuje cię, że reklamacja została odrzucona to upewnij się, czy podstawą odrzucenia były warunki określone w gwarancji, czy może przepisy dotyczące rękojmi.

Pamiętaj, że jeśli okaże się, że reklamacja zostanie odrzucona na podstawie gwarancji, możesz złożyć powtórną reklamację, tym razem na podstawie rękojmi, co może okazać się dużo bardziej korzystne, czyli zakończyć się uznaniem twoich żądań.

Kiedy wybrać gwarancję, a kiedy rękojmię?

To zależy od tego, jakie uprawnienia daje gwarancja (wszystko masz opisane w dokumencie gwarancyjnym). Może się okazać, że minął już okres rękojmi, który standardowo wynosi 2 lata, a gwarancja jeszcze trwa. Wówczas nie masz wyjścia i musisz skorzystać z gwarancji.

Jednak w większości przypadków korzystniejsza będzie rękojmia, gdyż to właśnie ona zapewnia ci szereg uprawnień, których sprzedawca nie może zignorować, ani zmienić na twoją niekorzyść. Główne zalety rękojmi to:

  • czas odpowiedzi w przypadku żądania naprawy, wymiany lub obniżenia ceny wynosi 14 dni kalendarzowych. Jeśli w tym terminie sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji przyjmuje się, że zgodził się na twoje żądania.
  • w przypadku, kiedy wada ujawni się w ciągu roku przyjmuje się, że istniała ona już w dniu zakupu i to sprzedawca musi ci udowodnić, że było inaczej
  • możesz wybrać jeden z czterech sposobów rozwiązania reklamacji – naprawa towaru, wymiana na nowy, obniżenie ceny lub w przypadku istotnej wady – możesz odstąpić od umowy i otrzymać zwrot gotówki
  • nieprawidłowy montaż również podlega reklamacji, co wiąże się ze zwrotem kosztów demontażu i ponownego montażu

Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być dużo skromniejsze, niż te z tytułu rękojmi, chociażby gwarancją mogą być objęte tylko niektóre części sprzętu, z reguły te najmniej awaryjne.

Przykład:

Reklamujesz słuchawki, na których po 2 miesiącach użytkowania pojawiło się pęknięcie. Korzystasz z gwarancji i dostajesz negatywną odpowiedź, z uwagi na fakt, że gwarant uznał pęknięcie za uszkodzenie mechaniczne, za które nie ponosi odpowiedzialności. Nie dość, że nie wymienił słuchawek na nowe, to jeszcze czas odpowiedzi na reklamację określony w gwarancji wynosił 30 dni.

Jeśli w identycznej sytuacji skorzystasz z rękojmi, to po pierwsze czas oczekiwania na odpowiedź znaczenie się skróci, bo zgodnie z ustawą wynosi on 14 dni (jeśli żądałeś naprawy, wymiany lub obniżenia ceny). Jeśli w tym czasie nie otrzymasz żadnej odpowiedzi uznaje się, że sprzedawca rozpatrzył reklamację pozytywnie.

Po drugie, jeśli wada pojawiła się po tak krótkim okresie użytkowania, to nie wystarczy, że sprzedawca napisze w odpowiedzi, że pęknięcie jest uszkodzeniem mechanicznym, ale musi to udowodnić – powinien przedstawić np. opinię rzeczoznawcy. Jeśli jest ona dla ciebie niekorzystna, jesteś przekonany o swojej racji i wiesz, że słuchawki ci nie upadły, a pęknięcie jest skutkiem słabej jakości użytych materiałów, wówczas możesz przedstawić opinię własnego rzeczoznawcy. W takim przypadku z pewnością pomocny okaże się rzecznik konsumentów, który udzieli ci bezpłatnej porady, a nawet napisze pismo do sprzedawcy z żądaniem złożenia szczegółowych wyjaśnień.

Do kogo musisz się udać z reklamacją?

Reklamację na podstawie rękojmi zawsze składasz u sprzedawcy. Sprzedawca nie może Cię odesłać do producenta lub hurtowni.

Jeśli jednak zdecydujesz się skorzystać z gwarancji masz wybór – reklamację możesz złożyć u sprzedawcy lub u gwaranta, w zależności od tego gdzie będzie ci wygodniej.

Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi rękojmi oraz gwarancji

Co to znaczy, że coś jest na gwarancji? – link

Czym jest rękojmia za wady? – link

Czym się różni gwarancja od rękojmi? – link

 

Materiały przedstawione na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowią porady prawnej.

Komentarze

comments

Wykonanie: marcinART