Tag: okres rękojmi

Czym się różni gwarancja od rękojmi?

W kilku prostych punktach: Rękojmia przysługuje z mocy prawa, gwarancja udzielana jest dobrowolnie Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują ci z mocy prawa a sprzedawca nie może ich w żaden sposób uchylić lub zmienić, ponieważ  są one uregulowane w Kodeksie cywilnym. Gwarancja z kolei ma charakter dobrowolny, a…

Wykonanie: marcinART