Kiedy zwrócić się do rzecznika konsumentów?

Warto wiedzieć, że w przypadku nieuznanej reklamacji i nie tylko, możesz liczyć na bezpłatną pomoc rzecznika konsumentów. Jeśli potrzebujesz porady prawnej śmiało możesz się z nim skontaktować i rozwiać wszystkie swoje wątpliwości. Zawsze warto poznać swoje prawa i walczyć o swoje z nieuczciwymi sprzedawcami.

W jakich sprawach możesz liczyć na pomoc rzecznika konsumentów?

Z pewnością rzecznik pomoże ci w sprawach związanych z zakupem wadliwego towaru, jak również dotyczących świadczonych usług telekomunikacyjnych, budowlanych i remontowych. Zatem rzecznik będzie zainteresowany nie tylko reklamacją wadliwej pralki, ale również nieprawidłowo wykonanym remontem. Wiele spraw, z którymi kupujący zwracają się do rzecznika, dotyczy np. telefonii komórkowej, usług bankowych, czy nadawców telewizyjnych. Rzecznik pomoże również w sprawach związanych z umowami zawieranymi na odległość.

Do czego uprawniony jest rzecznik konsumentów?

Rzecznik nie tylko udzieli ci bezpłatnej porady prawnej, ale wyśle pismo do sprzedawcy, w którym nakaże mu ustosunkowanie się do twoich zarzutów. Rzecznik pomoże ci również napisać pozew do sądu, w szczególnych sytuacjach może nawet wystąpić po twojej stronie w procesie.

Do zadań rzecznika należy (zgodnie z ust. o ochronie konkurencji i konsumentów) :

  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi
  • wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów
  • występowanie w roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów

Co musi zobić sprzedawca, jeśli dostanie pismo od rzecznika?

Jeśli rzecznik zwróci się na twoją prośbę do sprzedawcy, który nie uznał reklamacji, sprzedawca ma obowiązek udzielić mu szczegółowych wyjaśnień, jak również powinien ustosunkować się do jego uwag i opinii. W praktyce często taka reklamacja kończy się pozytywnym rowiązaniem. Jeśli sprzedawca nie udzieli rzecznikowi odpowiednich wyjaśnień, w wyznaczonym terminie, musi się liczyć z karą grzywny.

Kiedy rzecznik ci nie pomoże?

Rzecznik pomaga jedynie konsumentom, czyli osobom fizycznym, nie przedsiębiorcom.

Nie powinieneś się do niego zwracać w sprawach związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych (tutaj własciwy jest GIODO), jak również naruszeniem ochrony dóbr osobistych (tutaj właściwy jest radca prawny, adwokat lub ewentualnie Rzecznik Praw Obywatelskich).

Rzecznik nie będzie również w stanie pomóc w sprawach z zakresu prawa pracy, ochrony praw pacjenta, członków spółdzielni mieszkaniowych oraz w sporach z organami administracji publicznej.

W jaki sposób skontaktować się z rzecznikiem?

Do rzecznika można się udać osobiście. Znalezienie właściwego miejscowo rzecznika jest proste za pomocą wyszukiwarki na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Komentarze

comments

Wykonanie: marcinART