Czy sprzedawca lub producent może odmówić zwrotu gotówki?

8 czerwca, 2021

Składając reklamację musisz się zdecydować na konkretne żądanie. Nie zawsze możesz żądać zwrotu gotówki. W przypadku gwarancji takie żądanie w ogóle może nie być możliwe.

Podstawę prawną znajdziesz na końcu wpisu.

Co możesz żądać z tytułu reklamacji?

Reklamację możesz złożyć na podstawie ustawy o prawach konsumenta, albo gwarancji – o ile została przyznana.  W zależności od podstawy możesz mieć różne uprawnienia reklamacyjne.

Reklamując na podstawie ustawy możesz wybrać pomiędzy:

 • wymianą rzeczy na nową
 • bezpłatną naprawą
 • obniżeniem ceny
 • zwrotem gotówki, ale tylko wtedy, gdy wada jest istotna (uniemożliwia normalne korzystanie z rzeczy) – istnieje domniemanie, że wada jest istotna – tak się z góry zakłada

Reklamując z tytułu gwarancji i decydujesz się na naprawę serwisową. Nie napisze ci, z jakich uprawnień możesz skorzystać, bo masz je opisane w karcie gwarancyjnej. Każda karta może wyglądać inaczej. To gwarant decyduje o tym, co możesz żądać. Zwrot gotówki występuje rzadko przy gwarancji, więc jeśli zależy Ci właśnie na zwrocie pieniędzy to prawdopodobnie będziesz musiał złożyć reklamację na podstawie ustawy – czyli z tytułu niezgodności towaru z umową.

Zobacz: Reklamacja ubrania w krótkim czasie po zakupie

Nie da się opisać wszystkiego na temat reklamacji u sprzedawcy lub o gwarancji w jednym wpisie. Ale zrobiłam to dla ciebie w innym miejscu. I dodałam wiele przykładów z życia wziętych. Masz szanse na to, żeby twoje reklamacje wyglądały zupełnie inaczej. Wystarczy jeden wieczór albo popołudnie z kawą. Przekonaj się tutaj. 

Zobacz: Czy skorzystanie z gwarancji wyklucza reklamację u sprzedawcy?

Czy można odmówić zwrotu gotówki i zaproponować coś innego?

Odpowiedź brzmi tak. Zarówno przy reklamacji na podstawie ustawy, jak i reklamacji na podstawie gwarancji, może się okazać, ze nie otrzymasz zwrotu gotówki i nie możesz odstąpić od umowy.  

Kiedy możesz odzyskać gotówkę przy reklamacji na podstawie ustawy? 

W pierwszej kolejności możesz żądać naprawy lub wymiany. To są podstawowe roszczenia w związku z reklamacją. Przepisy szczegółowo określają kiedy możesz odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny.

Odstąpienie od umowy i obniżenie ceny są możliwe tylko w określonych przypadkach:

Jeśli towar jest niezgodny z umową konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

– sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową

– sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową

– brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo, że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową

– brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z wymiany lub naprawy. Domniemywa się, że brak towaru z umowa jest istotny.

– z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta

Kiedy możesz odzyskać gotówkę przy reklamacji na podstawie gwarancji? 

Możesz odzyskać gotówkę, jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość. Często zdarza się, że w gwarancji masz tylko przewidzianą naprawę lub wymianę i to przy spełnieniu określonych wymagań. Musisz zapoznać się z kartą gwarancyjną, żeby się o tym przekonać.

Ile jest czasu na zwrot gotówki?

Sprzedawca powinien zwrócić Ci gotówkę w ciągu 14 dni od dnia, kiedy otrzyma od Ciebie towar. Powinien to zrobić w taki sam sposób, w jaki dokonałeś zapłaty, chyba, że zgodzisz się na inny sposób.

Podstawa prawna:

Art. 43e ustawy o prawach konsumenta:

 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2;

2) przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6;

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d;

5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 2. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 5. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Materiały przedstawione na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowią porady prawnej.

Solidna dawka wiedzy w formie MEGA poradnika

Mnóstwo wskazówek, porad i przykładów. Do tego podstawa prawna. 

To tak naprawdę wszystko, co musisz wiedzieć, żeby poznać swoje prawa i składać skuteczne reklamacje i odwołania

To wynik wielu tygodni mojej pracy. Zebrałam wszystko w jednym miejscu, po to, żebyś oszczędził czas na przyjemniejsze rzeczy:).


 

Każdy MEGA poradnik jest napisany prostym językiem, bez żargonu prawniczego. Konstrukcja jest czytelna i zrozumiała. Szybko znajdziesz odpowiedź na pytanie.