Odrzucona reklamacja sprzętu AGD/RTV. Zobacz, co zrobić

9 października, 2021

Często czujesz się bezradny w sytuacji, kiedy twoja reklamacja nie została uznana? Niepotrzebnie. Zachęcam do skorzystania z bezpłatnych porad. Masz kilka opcji do wyboru.

Konsumenckie Centrum E-porad

Wyślij maila na adres porady@dlakonsumentow.pl. 

Warto tam napisać w sytuacji, kiedy nie jesteś pewien swoich praw, z pytaniem na jakie przepisy masz się powołać.

Bezpłatna infolinia konsumencka

Zadzwoń pod numer telefonu 801 440 220,  od pn. do pt. w godzinach od 8.00 do 18.00. Otrzymasz bezpłatną poradę.

Rzecznik konsumentów

Polecam rzecznika konsumentów. Udzieli on bezpłatnej porady, jak również napisze pismo do sprzedawcy z żądaniem wyjaśnienia sprawy. Nie może nakazać określonego zachowania sprzedawcy, ale jego interwencja często bardzo pomaga. Dane kontaktowe rzecznika znajdziesz za pomocą specjalnej wyszukiwarki na stronie UOKiK. 

Mediator przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej

Zwróć się do bezpłatnego mediatora. Pomaga stronom w osiągnięciu porozumienia. Może przedstawić swoje propozycje polubownego rozwiązania sporu. Jednak wszystkie ustalenia pomiędzy tobą a sprzedawcą, które mają miejsce przed mediatorem są dobrowolne i nie podlegają egzekucji przez żaden organ administracyjny czy sądowy. Aby skorzystać z pomocy mediatora musisz złożyć wniosek w wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej.

Polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej

Masz możliwość skorzystania ze stałego polubownego sądu konsumenckiego. Do rozprawy może dojść tylko w przypadku, kiedy sprzedawca wyrazi na to zgodę. Wyrok sądu polubownego oraz ugoda przed nim zawarta mają taką samą moc prawną jak wyrok sądu powszechnego. Postępowanie jest co do zasady bezpłatne, chyba że konieczne będzie np. przygotowanie opinii biegłego. Koszty postępowania ponosi strona przegrywająca sprawę.

Europejskie Centrum Konsumenckie Polska – przy zakupach za granicą

Jeśli zrobiłeś zakupy za granicą i masz problemy z reklamacją koniecznie odwiedź stronę www.konsument.gov.pl. Znajdziesz tutaj bezpłatną pomoc, jeśli sprzedawca ma siedzibę na terenie Unii Europejskiej oraz w Islandii i Norwegii. Możesz skorzystać z wzorów reklamacji w języku angielskim. Kontaktuj się drogą telefoniczną (22 55 60 118, od pn. do pt w godz. 10-14), e-mailem (eccnet-pl@ec.europa.eu) lub osobiście, odwiedzając siedzibę w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1 (od pn. do pt. w godz. 10-14).

Solidna dawka wiedzy w formie MEGA poradnika

Mnóstwo wskazówek, porad i przykładów. Do tego podstawa prawna. 

To tak naprawdę wszystko, co musisz wiedzieć, żeby poznać swoje prawa i składać skuteczne reklamacje i odwołania

To wynik wielu tygodni mojej pracy. Zebrałam wszystko w jednym miejscu, po to, żebyś oszczędził czas na przyjemniejsze rzeczy:).


 

Każdy MEGA poradnik jest napisany prostym językiem, bez żargonu prawniczego. Konstrukcja jest czytelna i zrozumiała. Szybko znajdziesz odpowiedź na pytanie.