Jak prawo chroni znaki towarowe?

11 lipca, 2022

artykuł partnera

 

Znaki towarowe to niewątpliwie jedne z najważniejszym elementów identyfikacji danej marki, bądź firmy. Oznaczenia te służą przede wszystkim do odróżnienia produktów czy usług jednego przedsiębiorcy od innego. Dzięki temu konsumenci znacznie łatwiej dokonują wyboru, a marki budują swój wizerunek i reputację na rynku. Z powodu swojego dużego znaczenia, elementy te objęte są ochroną prawną. W jaki sposób i na jakiej podstawie przepisy bronią tych szczególnych znaków? Odpowiedzi na te pytania poznasz czytając dalszą część tego artykułu.

Jak prawo chroni znaki towarowe?

Znak towarowy, czym tak właściwie jest? 

Zanim zaczniemy mówić o regulacjach prawnych dotyczących tej kwestii, warto przybliżyć poprawną, oficjalną definicję tego pojęcia. Zgodnie z art. 120 Ustawy Prawo Własności Przemysłowej ,,Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony’’

Takie oznaczenie musi zatem zgodnie z prawem jednocześnie spełniać dwa warunki: 

 • nadawać się do odróżnienia towarów i/lub usług jednego przedsiębiorstwa od drugiego przedsiębiorstwa,
 • być możliwy do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych, w sposób pozwalający na ustalenie dokładnego przedmiotu ochrony.

Znaki towarowe mogą mieć formę: 

 • wyrazu, włącznie z nazwiskiem,
 • rysunku,
 • liter, cyfr,
 • koloru,
 • formy przestrzennej, w tym kształtu towaru lub opakowania,
 • dźwięku. 

Podział znaków towarowych

Oznaczenia towarowe możemy podzielić na 3 następujące rodzaje: 

 • słowne, w których ochronie podlega wyłącznie nazwa bez szaty graficznej,
 • słowno – graficzne, gdzie ochronie podlega zarówno wygląd znaku, jak i jego nazwa,
 • graficzne, gdzie chroni się zarówno rysunek jak i sygnet (w tym wypadku znak towarowy może stanowić część logo lub samodzielną grafikę). 

Istnieją również tak zwane znaki gwarancyjne, służące do oznaczania towarów lub usług certyfikowanych oraz znaki towarowe podrobione, które są identyczne z oryginalnym, zarejestrowanym w urzędzie znakiem. Wyróżniamy także znaki towarowe powszechnie znane, rozpoznawalne w niemalże całym kraju. Nie są one, w przeciwieństwie do znaków renomowanych zarejestrowane. Jednak mimo to można skorzystać z jego ochrony na równi ze znakami zarejestrowanymi. Bardziej szczegółowy podział znaków towarowych poznasz na stronie: https://smadwokaci.pl/.

Znak towarowy - co to?

Jak należy chronić znak towarowy? 

W Polsce najczęstszą formą ochrony znaków towarowych jest zgłaszanie ich do Rejestru Znaków Towarowych w Urzędzie Patentowym RP. Jeśli nie pojawią się żadne przeszkody uniemożliwiające rejestrację, instytucja publikuje dane oznaczenie w Biuletynie Urzędu Patentowego, a następnie wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na czas 10 lat. By oznaczenie podlegało stałej ochronie, okres ten należy co dekadę przedłużać. Należy wówczas złożyć specjalny wniosek o odnowienie prawa ochronnego na co najmniej 6 miesięcy przed zakończeniem okresu ochronnego. Ważne jest również, aby pamiętać o tym, że Urząd Patentowy nie informuje przedsiębiorcy o zbliżającym się upływie terminu. 

Solidna dawka wiedzy w formie MEGA poradnika

Mnóstwo wskazówek, porad i przykładów. Do tego podstawa prawna. 

To tak naprawdę wszystko, co musisz wiedzieć, żeby poznać swoje prawa i składać skuteczne reklamacje i odwołania

To wynik wielu tygodni mojej pracy. Zebrałam wszystko w jednym miejscu, po to, żebyś oszczędził czas na przyjemniejsze rzeczy:).


 

Każdy MEGA poradnik jest napisany prostym językiem, bez żargonu prawniczego. Konstrukcja jest czytelna i zrozumiała. Szybko znajdziesz odpowiedź na pytanie.