Jakie masz prawa przy zakupie na firmę?

Jako przedsiębiorca dokonujący zakupów na firmę nie jesteś chroniony tak jak konsument. Mogą przysługiwać ci inne uprawnienia w przypadku reklamacji oraz odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Kupując produkty na firmę z pewnością warto te różnice poznać i ocenić, co będzie bardziej korzystne i bezpieczne – zakup na firmę, czy jednak wystąpienie w roli konsumenta.

Nie zwrócisz rzeczy kupionej przez internet

Jeśli chcesz zwrócić rzeczy kupione przez internet w ciągu 14 dni bez podania przyczyny to nie rób zakupów na firmę. Prawo zwrotu przysługuje jedynie w sytuacji, kiedy sprzedaje przedsiębiorca, a kupuje konsument.

Jako przedsiębiorca z reguły takiego uprawnienia nie masz. Zdarza się, że niektóre sklepy przewidują taką możliwość, ale są to wyjątki. 

Zobacz: Reklamujemy usługę w warsztacie samochodowym

Sklep może ci ograniczyć lub wyłączyć rękojmię 

Taką możliwość przewiduje Kodeks cywilny. W jaki sposób może to nastąpić? Nie ma przepisu, który by to określał. Ze względów dowodowych, wyłączenie rękojmi powinno jednak nastąpić np. w umowie sprzedaży, regulaminie lub w mailu określającym warunki sprzedaży.

Wyłączenie rękojmi będzie nieskuteczne, jeśli sprzedawca podstępnie zataił wadę, czyli wiedząc o wadzie nie tylko o niej nie poinformował, ale dodatkowo podstępnie ją ukrył. Mógł zapewniać o dobrej jakości towaru  np. poprzez wydanie karty gwarancyjnej, a tymczasem okazało się, że dany towar jest bardzo często reklamowany i sprzedawca doskonale o tym wiedział. Więcej o wyłączeniu rękojmi przeczytasz tutaj.

Jeśli rękojmia nie została w twoim przypadku wyłączona lub ograniczona, podobnie jak konsument możesz żądać bezpłatnej naprawy , wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub zwrotu gotówki w sytuacji, gdy wada jest istotna.

Zobacz: Reklamacje i zwroty na AliExpress

Masz obowiązek zbadania rzeczy i niezwłocznego zawiadomienia o wadzie

Podczas zakupów musisz sprawdzić w jakim stanie jest to, co kupujesz. Stwierdzając wadę powinieneś niezwłocznie zawiadomić o niej sprzedawcę. W innym wypadku stracisz uprawnienia z tytułu rękojmi.

Jeśli wada wyjdzie na jaw w późniejszym czasie, również niezwłocznie o niej zawiadom. 

Konsument nie ma obowiązku zbadania rzeczy, a na zawiadomienie sprzedawcy o wadzie ma rok od dnia jej zauważenia. Może on rozpakować towar dopiero po roku i jeśli stwierdzi wadę może złożyć reklamację.

Zobacz: Reklamujemy uszkodzoną przesyłkę kurierską

Sprzedawca nie musi odpowiedzieć ci na reklamację w ciągu 14 dni 

Niestety, jeśli kupujesz na firmę, sprzedawca nie musi spieszyć się z odpowiedzią na reklamację. Prawo nie przewiduje w tym przypadku żadnego terminu.

W przypadku sprzedaży konsumenckiej Kodeks cywilny wyraźnie wskazuje 14-dniowy czas odpowiedzi na reklamację. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza, że reklamacja została rozpatrzona pozytywnie.

Zobacz: Reklamujemy wycieczkę

Nie obowiązuje cię zasada domniemania istnienia wady w dniu zakupu

To bardzo duża zaleta rękojmi, ale jeśli kupujesz na firmę, to nie jest ona dla ciebie. 

Zasada ta mówi tyle, że jeśli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia zakupu, to zakłada się, że istniała ona od samego początku. W przypadku sprzedaży konsumenckiej, jeśli sprzedawca stwierdzi, że wada powstała z winy kupującego to musi ten fakt udowodnić, np. poprzez przedstawienie opinii rzeczoznawcy.

Kupując na firmę, w analogicznej sytuacji, masz już trudniej. Nawet, jeśli zmywarka przestała działać po 3 miesiącach, to musisz udowodnić, że wada nie powstała z twojej winy, a z powodu np. słabej jakości materiału.

Zobacz: Reklamujemy usługi remontowe

Jeśli reklama kłamie tylko konsument może złożyć reklamację 

Przy sprzedaży konsumenckiej kupioną rzecz uważa się za wadliwą, jeśli jest niezgodna z zapewnieniami przedstawionymi w reklamie. Przykładowo producent farby zapewnia na opakowaniu, że jego produkt jest plamoodporny. Ale okazuje się, że wcale tak nie jest. Kupujący konsument może w takim przypadku złożyć reklamację, ponieważ towar jest uznany jako niezgodny z umową, czyli wadliwy.

W przypadku przedsiębiorcy zasada ta nie obowiązuje.

Zobacz: Reklamujemy nadruki na koszulkach

Konsument ma dodatkowe uprawnienia dotyczące sposobu usunięcia wady 

Sprzedawca proponując np. naprawę wadliwej rzeczy musi się liczyć z tym, że konsument zamiast naprawy zażąda wymiany rzeczy na nową. I na odwrót. No chyba, że wybrany przez konsumenta sposób usunięcia wady byłby niemożliwy do wykonania lub wymagałby poniesienia nadmiernych kosztów.

Kupując na firmę nie masz takiego uprawnienia.

 

Materiały przedstawione na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowią porady prawnej.

Komentarze

comments