Reklamacje i zwroty. Jakie masz prawa przy zakupie na firmę?

15 grudnia, 2017

Jako przedsiębiorca dokonujący zakupów na firmę nie jesteś chroniony tak jak konsument. Mogą przysługiwać ci inne uprawnienia. Kupując na firmę warto te różnice poznać i ocenić, co będzie bardziej korzystne – faktura, czy paragon. Najważniejsze, to świadomy wybór.

Zwroty w sklepach internetowych

Wprowadzone  1 stycznia 2021 zmiany umożliwiają zwrot zakupów, ale tylko w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. O warunkach, jakie musisz spełnić, aby dokonać takiego zwrotu piszemy tutaj.

Zobacz: Co lepsze – reklamacja u sprzedawcy, czy gwarancja?

Reklamacja u sprzedawcy z tytułu rękojmi 

01 stycznia 2021 r. weszły w życie ważne zmiany dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby takie, robiąc zakupy „na firmę”,  będą mogły skorzystać z ochrony konsumenckiej, jednak nie przy każdym zakupie. Zakup nie może mieć zawodowego charakteru, a więc nie może być bezpośrednio związany z codzienną działalnością. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Jeśli nie możesz być potraktowany jak konsument zapoznaj się z różnicami pomiędzy zakupem na firmę, a zakupem na potrzeby prywatne.

Jako pierwsi przygotowaliśmy kilka fajnych eBooków o reklamacjach i zwrotach. Chcesz się przekonać? Kliknij tutaj.  

Obowiązek zbadania rzeczy i niezwłocznego zawiadomienia o wadzie

W momencie zakupu musisz sprawdzić w jakim stanie jest to, co kupujesz. Stwierdzając wadę powinieneś niezwłocznie zawiadomić o niej sprzedawcę. W innym wypadku stracisz uprawnienia z tytułu rękojmi.

Jeśli wada wyjdzie na jaw w późniejszym czasie, również niezwłocznie musisz o niej powiadomić sprzedawcę. 

Konsument nie ma obowiązku zbadania rzeczy, a na zawiadomienie sprzedawcy o wadzie ma rok od momentu stwierdzenia wady.

Zobacz: Czy skorzystanie z gwarancji wyklucza reklamację u sprzedawcy?

Termin na rozpatrzenie reklamacji tylko dla konsumenta

Niestety, jeśli kupujesz na firmę, sprzedawca nie musi spieszyć się z odpowiedzią na reklamację. Prawo nie przewiduje w tym przypadku żadnego terminu.

W przypadku sprzedaży konsumenckiej Kodeks cywilny wyraźnie wskazuje 14-dniowy czas odpowiedzi na reklamację. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza, że reklamację rozpatrzono pozytywnie. Wyjątkiem jest odstąpienie od umowy, czyli zwrot gotówki. Dla tego żądania nie przewidziano konkretnego terminu na odpowiedź.  

Zobacz: Kiedy można dostać nową gwarancję?

Domniemanie istnienia wady w dniu zakupu tylko dla konsumenta

To bardzo duża zaleta rękojmi, ale jeśli kupujesz na firmę, to nie jest ona dla ciebie. 

Zasada ta mówi, że jeśli wada powstała przed upływem roku od dnia zakupu, to istniała ona od samego początku. Jeśli sprzedawca stwierdzi, że wada powstała z winy kupującego to musi ten fakt udowodnić, np. poprzez przedstawienie opinii rzeczoznawcy lub producenta. Więcej o tym piszę tutaj.

Kupując na firmę, w analogicznej sytuacji, masz już trudniej. Nawet, jeśli zmywarka przestała działać po 3 miesiącach, to musisz udowodnić, że wada nie powstała z twojej winy, a z powodu np. słabej jakości materiału.

Zobacz: Reklamacja usług remontowych

Jeśli reklama kłamie tylko konsument złoży reklamację 

Przy sprzedaży konsumenckiej kupioną rzecz uważa się za wadliwą, jeśli jest niezgodna z reklamą. Przykładowo producent farby zapewnia na opakowaniu, że jego produkt jest plamoodporny. Ale okazuje się, że wcale tak nie jest. Kupujący konsument może w takim przypadku złożyć reklamację, ponieważ towar jest uznany za niezgodny z umową, czyli wadliwy.

W przypadku przedsiębiorcy zasada ta nie obowiązuje.

Zobacz: Reklamacja sprzętu AGD i RTV. Krok po kroku

Dodatkowe uprawnienia konsumenta – drogi montaż

Wada może się ujawnić już po montażu, np. po założeniu płytek. Konsument może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania rzeczy, nawet wtedy, gdy te czynności są droższe od wartości samej rzeczy. Konsument jest wówczas zobowiązany ponieść część kosztów montażu, przewyższających cenę albo może żądać od sprzedawcy zapłaty tych kosztów do wysokości ceny montowanej rzeczy. Kupując na firmę nie masz takiego uprawnienia.

Dodatkowe uprawnienia konsumenta – naprawa zamiast wymiany i na odwrót

Sprzedawca proponując np. naprawę wadliwej rzeczy musi się liczyć z tym, że konsument zamiast naprawy zażąda wymiany rzeczy na nową. I na odwrót. No chyba, że wybrany przez niego sposób usunięcia wady byłby niemożliwy do wykonania lub wymagałby poniesienia nadmiernych kosztów. Kupując na firmę nie masz takiego uprawnienia.

Zobacz: Różnice pomiędzy reklamacją u sprzedawcy, a gwarancją

Ograniczenie lub wyłączenie rękojmi

Sklep może każdemu przedsiębiorcy całkowicie wyłączyć rękojmię lub ją ograniczyć. Może się okazać, że w ogóle nie złożysz reklamacji na podstawie rękojmi i zostanie ci tylko gwarancja (o ile została udzielona). Taką możliwość przewiduje Kodeks cywilny. 

Wyłączenie rękojmi będzie nieskuteczne, jeśli:

  • sprzedawca nie powiadomił cię o wyłączeniu przed zakupem
  • sprzedawca podstępnie zataił wadę, czyli wiedząc o wadzie nie tylko o niej nie poinformował, ale dodatkowo podstępnie ją ukrył. Mógł zapewniać o dobrej jakości towaru  np. poprzez wydanie karty gwarancyjnej, a tymczasem okazało się, że dany towar jest bardzo często reklamowany i sprzedawca doskonale o tym wiedział. Więcej o wyłączeniu rękojmi przeczytasz tutaj.

Jeśli rękojmia nie została w twoim przypadku wyłączona lub ograniczona, podobnie jak konsument, możesz żądać bezpłatnej naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub zwrotu gotówki w sytuacji, gdy wada jest istotna.

Zobacz: Reklamacja usługi w warsztacie samochodowym

Pomoc rzecznika konsumentów w rozstrzyganiu reklamacji

Konsument może się zwrócić o bezpłatną pomoc do rzecznika konsumentów. Przedsiębiorca, który kupuje na fakturę, nie może już liczyć na taką pomoc. 

 

Materiały przedstawione na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowią porady prawnej.

Solidna dawka wiedzy w formie MEGA poradnika

Mnóstwo wskazówek, porad i przykładów. Do tego podstawa prawna. 

To tak naprawdę wszystko, co musisz wiedzieć, żeby poznać swoje prawa i składać skuteczne reklamacje i odwołania

To wynik wielu tygodni mojej pracy. Zebrałam wszystko w jednym miejscu, po to, żebyś oszczędził czas na przyjemniejsze rzeczy:).


 

Każdy MEGA poradnik jest napisany prostym językiem, bez żargonu prawniczego. Konstrukcja jest czytelna i zrozumiała. Szybko znajdziesz odpowiedź na pytanie.