Reklamacja Butów

15.00

Pakiet pism zawiera wzory:

  • Reklamacja butów żądanie naprawy lub wymiany
  • Reklamacja butów żądanie obniżenia ceny
  • Reklamacja butów żądanie zwrotu gotówki