Reklamacja Meble

15.00

Pakiet pism zawiera wzory:

  • Reklamacja mebli zadanie naprawy lub wymiany
  • Reklamacja mebli żądanie obniżenia ceny
  • Reklamacja mebli żądanie zwrotu gotówki

Wzory zgodne z nowymi przepisami
prawa już dostępne