Reklamacja Ubrania

15.00

Pakiet pism zawiera wzory:

  • Reklamacja ubrania zadanie naprawy lub wymiany
  • Reklamacja ubrania żądanie obniżenia ceny
  • Reklamacja ubrania żądanie zwrotu gotówki