O reklamacjach. Prościej się nie da.

Przepisy prawne


W tym miejscu pomagamy zrozumieć definicje, które są podstawą dla większości reklamacji. Często odwołujemy się do nich w naszych wpisach, zatem chcemy dać Ci szansę na lepsze ich poznanie i zrozumienie.
przepisy prawne

Definicja konsumenta

Zgodnie z Kodeksem cywilnym konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Aby osoba fizyczna była traktowana jak konsument musi zatem spełnić następujące wymagania: musi to być osoba, która dokonuje czynności prawnej, np. zawiera umowę…

przepisy prawne

Definicja umowy o dzieło

Umowa o dzieło to umowa cywilno-prawna, uregulowana w Kodeksie cywilnym. W umowie osoba, która przyjmuje zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonej rzeczy lub usługi, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia.  Najważniejszy w tym przypadku jest rezultat, czyli efekt końcowy. Ważne, żeby szczegółowo określić oczekiwania…

przepisy prawne

Definicja wady prawnej

Wada prawna występuje wtedy, gdy:  rzecz stanowi własność osoby trzeciej, czyli np. pochodzi z kradzieży rzecz jest obciążona prawem osoby trzeciej, czyli np. mieszkanie, które jest obciążone służebnością albo samochód, na którym ustanowiony jest zastaw występuje ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynikające z decyzji…

przepisy prawne

Definicja wady fizycznej

Zgodnie z art. 556(1) Kodeksu cywilnego, wada fizyczna oznacza niezgodność towaru z umową i ma miejsce w szczególności, gdy towar: nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć  – mrozoodporne płytki pękają pod wpływem mrozu brak mu właściwości, o których zostaliśmy zapewnieni przez sprzedawcę lub…

przepisy prawne

Definicja umowy zawartej na odległość

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. o prawach konsumenta umowa zawarta na odległość to umowa zawarta z konsumentem, z wykorzystaniem tylko i wyłącznie środków porozumiewania się na odległość (np. internetu, czy telefonu) do momentu zawarcia umowy włącznie. Oznacza to, że zarówno negocjacje, jak…

Dołóż swoją cegiełkę do naszej strony
i kup naszego ebooka

Wydając tak niewiele pomagasz rozwijać naszą stronę.

(Ile kosztuje? tyle co kubek kawy na mieście!)

Mamy jeszcze mnóstwo tematów do opisania, a każdy z nich może dotyczyć również Ciebie. Chcemy, żeby nasz blog mówił o reklamacjach jeszcze więcej i uwzględniał jak najwięcej przypadków. W ten sposób każdy znajdzie coś dla siebie.

Z naszych eBooków dowiesz się m.in. co zrobić w sytuacji, gdy:

  • kupione buty, ubrania, sprzęt AGD/RTV, meble i wiele innych rzeczy okazały się słabej jakości,
  • producent skusił Cię na zakup reklamą, która okazała się nieprawdziwa,
  • Twoja reklamacja została odrzucona,
  • przy składaniu reklamacji zażądali od Ciebie paragonu lub oryginalnego opakowania.