Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. o prawach konsumenta umowa zawarta na odległość to umowa zawarta z konsumentem, z wykorzystaniem tylko i wyłącznie środków porozumiewania się na odległość (np. internetu, czy telefonu) do momentu zawarcia umowy włącznie. Oznacza to, że zarówno negocjacje, jak i samo zawarcie umowy następują bez fizycznej obecności obu stron  (sprzedawcy i kupującego).

Z umową zawieraną na odległość wiąże się szereg obowiązków informacyjnych sprzedawcy.

Dla ciebie jednak najistotniejszy jest dodatkowy przywilej, czyli możliwość zwrotu kupionego towaru i to bez podawania przyczyny. Kupując  nie widzisz „na żywo“ tego, co kupujesz.  Zdarza się, że po odebraniu przesyłki jesteś rozczarowany, bo opis był niezgodny z prawdą, a na zdjęciach widziałeś zupełnie coś innego. Po to właśnie masz 14 dniowy czas do namysłu i możesz bez problemu odesłać zakupy z powrotem do sprzedawcy.

Kiedy przysługuje ci prawo odstąpienia od umowy?

Prawo to przysługuje tylko konsumentowi, a więc osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą. Zakup powinien nastąpić dla celów prywatnych, a nie na firmę.

Ile masz czasu na odstąpienie?

To zależy od sprzedającego i tego czy wypełni obowiązek poinformowania cię o przysługujących uprawnieniach. Co do zasady możesz odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania przesyłki. Jednak jeśli sprzedawca zapomni cię poinformować o prawie do odstąpienia, termin ten ulega wydłużeniu do 12 miesięcy.

Dla zachowania terminu brana jest pod uwagę data wysłania czy przekazania oświadczenia, a nie jego doręczenia.

Jakie są obowiązki sprzedawcy w przypadku odstąpienia?

Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwrócić ci pieniądze. Zwraca również koszty przesyłki w jedną stronę (np. przesyłki kurierskiej). Pieniądze powinieneś otrzymać w taki sam sposób, w jaki przekazałeś je do sprzedawcy (jeśli robiłeś przelew bankowy, to zwrot powinien nastąpić na twoje konto).

Sprzedawca może jednak poczekać ze zwrotem kosztów do czasu otrzymania przesyłki od ciebie.