Zgodnie z art. 556(1) Kodeksu cywilnego, wada fizyczna oznacza niezgodność towaru z umową i ma miejsce w szczególności, gdy towar:

Dodatkowo dana rzecz ma wadę fizyczną w przypadku, kiedy została nieprawidłowo zamontowana lub uruchomiona. Montażu musi dokonać  sprzedawca lub osoba trzecia, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo my sami, jeśli postąpiliśmy zgodnie z instrukcją.