Reklamacja u osoby prywatnej

15 kwietnia, 2022

Czy można reklamować rzecz kupioną od osoby prywatnej?

Odpowiem krótko – tak, można.

Można reklamować rzecz kupioną od osoby, która nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, czyli nie jest przedsiębiorcą.

Osoba fizyczna, decydując się na sprzedaż jakiegoś towaru, musi się liczyć z tym, że ponosi odpowiedzialność przed kupującym, podobnie jak przedsiębiorca.

Zgodnie z art. 556 Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Przepis ten nie mówi o przedsiębiorcy, tylko o sprzedawcy – czyli także osobie fizycznej.

Kupując od osoby prywatnej nie jesteś konsumentem

Kupując od osoby fizycznej nie jesteś konsumentem i mogą nie przysługiwać Ci wszystkie prawa związane z reklamacją na podstawie rękojmi. Sprzedawca będzie ją mógł także ograniczyć lub wyłączyć, o ile poinformuje Cię o tym przed zakupem.

Definicja konsumenta, zgodnie z art. 21(1) Kodeksu cywilnego brzmi:

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Jake masz prawa przy zakupie od osoby prywatnej?

Jednak niezależnie od tego, czy sprzedającym jest osoba fizyczna, czy nie:

Przysługują Ci żądania reklamacyjne:

  • możesz żądać naprawy lub wymiany rzeczy na nową
  • możesz złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Odstąpić od umowy możesz tylko wtedy, gdy wada jest istotna.
  • możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

Możesz złożyć reklamację w ciągu dwóch lat, a w przypadku używanych rzeczy – rękojmia może być skrócona do roku, jednak musisz zostać o tym poinformowany przed zakupem

Z jakich praw nie skorzystasz kupując od osoby prywatnej?

  •  nie obowiązuje Cię przepis o domniemaniu istnienia wady w dniu zakupu. Przepis ten oznacza, że jak sprzedający chce Ci odrzucić reklamację, to musi udowodnić, że produkt był używany przez Ciebie niezgodnie z przeznaczeniem i że wada towaru wcale nie jest fabryczna. Więcej o tym piszę tutaj.
  • nie obowiązuje Cię 14 dniowy termin odpowiedzi na reklamację, W przypadku zakupu od przedsiębiorcy – jeśli nie odpowie on w ciągu 14 dni na reklamację – zostaje ona automatycznie uznana za zasadną.

Sprzedawca może Ci ograniczyć lub wyłączyć rękojmię

Jeśli kupujesz od osoby prywatnej możliwe jest ograniczenie lub zupełne wyłączenie rękojmi, ale musi to być wyraźnie stwierdzone przed zakupem. W przypadku konsumenta – czyli osoby fizycznej kupującej od przedsiębiorcy, takie wyłączenie lub ograniczenie nie jest możliwe.

Jednak jeżeli się okaże, że sprzedawca wiedział o wadach i je zataił, to wyłączenie rękojmi jest nieważne.

Pamiętaj, że rękojmia nie obowiązuje, jeśli wiedziałeś o wadzie w chwili zakupu.  

Materiały przedstawione na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowią porady prawnej.

Solidna dawka wiedzy w formie MEGA poradnika

Mnóstwo wskazówek, porad i przykładów. Do tego podstawa prawna. 

To tak naprawdę wszystko, co musisz wiedzieć, żeby poznać swoje prawa i składać skuteczne reklamacje i odwołania

To wynik wielu tygodni mojej pracy. Zebrałam wszystko w jednym miejscu, po to, żebyś oszczędził czas na przyjemniejsze rzeczy:).


 

Każdy MEGA poradnik jest napisany prostym językiem, bez żargonu prawniczego. Konstrukcja jest czytelna i zrozumiała. Szybko znajdziesz odpowiedź na pytanie.