Reklamacja u sprzedawcy. Co możesz żądać?

23 września, 2021

Reklamacja u sprzedawcy, to reklamacja na podstawie ustawy o prawach konsumenta. W odróżnieniu od reklamacji na podstawie gwarancji, obowiązuje dla wszystkich kupowanych towarów.

Sprawdź czego nie wiesz o rękojmi, bo sprzedawcy często wykorzystują twoją niewiedzę. Zobacz kiedy możesz złożyć reklamację, co możesz żądać i w jakim terminie. 

Podstawę prawną znajdziesz na końcu wpisu.

Kiedy możesz złożyć reklamację? 

Reklamację możesz złożyć, jeśli towar jest wadliwy, czyli niezgodny z umową.

Zgodnie z Art.  43b ustawy o kredycie konsumenckim:

1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

2. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

 1. a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 2. b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 3. c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

Nie możesz reklamować wady, o której wiedziałeś w dniu zakupu.

Zobacz: Co lepsze – reklamacja u sprzedawcy, czy gwarancja?

Przepisy dotyczące reklamacji nie są dla mnie trudne i skomplikowane.  Ale ja się na tym znam i potrafię je interpretować. Z myślą o kimś, kto nie miał nigdy wcześniej styczności z prawem, przygotowałam wyjątkową propozycję. Nikt wcześniej się o to nie pokusił. A mi zależy na tym, żeby każdy znał swoje prawa i był w stanie poradzić sobie z reklamacją. To dla mnie bardzo ważne.  Zajrzyj tutaj. Przyda ci się przy każdej reklamacji.

Co możesz żądać od sprzedawcy?

Masz do wyboru 4 żądania reklamacyjne:

 • wymiana rzeczy na nową
 • naprawa
 • obniżenie ceny
 • odstąpienie od umowy, czyli zwrot gotówki – tylko wtedy, gdy wada jest istotna, jednak istnieje domniemanie, że wada jest istotna – tak się z góry zakłada
 

W pierwszej kolejności możesz żądać naprawy lub wymiany. To są podstawowe roszczenia w związku z reklamacją.

Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy i odwrotnie, jeśli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. 

Co, jeśli naprawa lub wymiana są niemożliwe?

Jeśli naprawa lub wymiana byłaby niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Zostaje wówczas odstąpienie od umowy, czyli zwrot gotówki lub obniżenie ceny.

Jeśli towar jest niezgodny z umową konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

– sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową

– sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową

– brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo, że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową

– brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z wymiany lub naprawy

 Domniemywa się, że brak towaru z umowa jest istotny.

– z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta

Zobacz: Reklamacja w ciągu 12 miesięcy od zakupu. Ten przepis znacznie ułatwia sprawę

Ile masz czasu na złożenie reklamacji?

Aby móc złożyć reklamację wada musi się ujawnić w ciągu dwóch lat. Nie jest ważne, czy ujawni się w 2., czy 23. miesiącu użytkowania.

Okres dwóch lat liczony jest od dnia wydania rzeczy.

Dzień wydania to nie zawsze dzień zakupu. W przypadku zakupu przez Internet dniem wydania będzie dzień doręczenia przesyłki przez kuriera.

Ile masz czasu na złożenie reklamacji od dnia zauważenia wady?

Na złożenie reklamacji masz 6 lat od dnia stwierdzenia wady.

Zobacz: Czy reklamacja bez paragonu jest możliwa?

W jakim terminie sprzedawca ma obowiązek odpowiedzieć na reklamację?

  Sprzedawca musi rozpatrzeć reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych.

  W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest uznana

  W terminie 14 dni musisz mieć możliwość zapoznania się z odpowiedzią. Jeśli sprzedawca wyśle ci odpowiedź 14 dnia i dojdzie ona 16 dnia oznacza to, że reklamacja jest zasadna z powodu niedotrzymania terminu przez sprzedawcę.

  Podstawa prawna to rozdział 5a ustawy o prawach konsumenta.

  Materiały przedstawione na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowią porady prawnej.

  Solidna dawka wiedzy w formie MEGA poradnika

  Mnóstwo wskazówek, porad i przykładów. Do tego podstawa prawna. 

  To tak naprawdę wszystko, co musisz wiedzieć, żeby poznać swoje prawa i składać skuteczne reklamacje i odwołania

  To wynik wielu tygodni mojej pracy. Zebrałam wszystko w jednym miejscu, po to, żebyś oszczędził czas na przyjemniejsze rzeczy:).


   

  Każdy MEGA poradnik jest napisany prostym językiem, bez żargonu prawniczego. Konstrukcja jest czytelna i zrozumiała. Szybko znajdziesz odpowiedź na pytanie.