Reklamacja usług remontowych

27 września, 2020

Z doświadczenia wiem, że trudno jest znaleźć fachową ekipę remontową. Efekty jej prac często są niezadowalające, zdarzają się krzywe ściany, odpadające płytki, czy nierówna podłoga. Ważne jest, żeby nie poprawiać nic na własną rękę, tylko zareklamować usługę. W moim przypadku sprawa skończyła się w sądzie. Czy było warto? Oczywiście, że było!

Podstawę prawną znajdziesz na końcu wpisu.

Zobacz: Reklamacja farby do ścian

Czy zawierać umowę z ekipą remontową?

Jak najbardziej tak, gdyż będzie ona podstawą do złożenia reklamacji. Najczęściej prace remontowe są przeprowadzane na podstawie umowy o dzieło, która zdefiniowana jest w Kodeksie cywilnym. Zawierając taką umowę możesz dowolnie określić zakres prac oraz oczekiwane efekty. Im bardziej będzie ona szczegółowa tym łatwiej będziesz mógł wyegzekwować ewentualne poprawki.

Zobacz: Co zrobić, jeśli wada towaru ujawni się już po montażu?

Kiedy poinformować o nieprawidłowościach i czego żądać?

Jeśli widzisz, że coś idzie nie tak w trakcie prac, poinformuj o tym od razu, przed odbiorem remontu. Jeśli usterki są widoczne gołym okiem i nie zgłosisz nikomu tego faktu, po prostu je zaakceptujesz. Wezwij fachowca do naprawy i wyznacz mu termin na wykonanie prac. Jeśli w tym terminie poprawki nie zostaną wykonane możesz odstąpić od umowy lub powierzyć dalsze wykonanie prac innej osobie, na koszt fachowca.

Co zrobić, kiedy wady wyjdą na jaw już po przyjęciu prac i uregulowaniu należności?

W takiej sytuacji chroni cię rękojmia. Jeśli zauważysz, że fachowiec źle wykonał remont, wyznacz mu termin na usunięcie wad. Najlepiej skieruj do niego pismo reklamacyjne, w którym wymienisz wszystkie usterki i zażądasz ich poprawienia. Jeśli poprawki nie zostaną wykonane masz prawo zażądać obniżenia ceny lub w przypadku istotnej wady, możesz odstąpić od umowy, czyli odzyskać zapłaconą dotychczas kwotę oraz dostarczone przez ciebie materiały. 

Firma remontowa ma 14 dni na odpowiedź na twoją reklamację, o ile zażądałeś wykonania poprawek lub obniżenia ceny. Jeśli nie odpowie reklamacja automatycznie zostaje uznana za zasadną. 

Zobacz: Reklamacja części samochodowych

Jako pierwsi przygotowaliśmy kilka eBooków o reklamacjach i zwrotach. To duża dawka wiedzy i praktycznych wskazówek. Chcesz się przekonać? Kliknij tutaj.  

Zobacz: Wygrana reklamacja butów New Balance. Uszkodzenie mechaniczne

Co zrobić, jeśli fachowiec nie dotrzymuje terminu?

Jeśli ekipa remontowa opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem prac i jest dalece prawdopodobne, żeby remont został zakończony w umówionym czasie, możesz po prostu odstąpić od umowy, jeszcze przed upływem terminu do wykonania prac.

Zobacz: Czy można reklamować rzeczy kupione w promocji?

Co jest ważne przy składaniu reklamacji?

Postaraj się udokumentować nieprawidłowości, najlepiej zrób zdjęcia. Zachowaj potwierdzenie zapłaty za usługę – jeśli płacisz gotówkę „do ręki” koniecznie odbierz potwierdzenie, że określona kwota została przyjęta przez fachowca. W reklamacji dokładnie opisz swoje żądania, usterki oraz termin ich usunięcia.

W sytuacji, kiedy fachowiec nie mógł poprawnie wykonać swojej pracy z powodu wadliwego materiału, który mu dostarczyłeś, nie jest on odpowiedzialny za wady.

Na złożenie reklamacji masz 2 lata od dnia wykonania usługi. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wykonawca prac podstępnie zataił wadę – wówczas nie masz ograniczenia czasowego.

Zobacz: Czy reklamacja bez paragonu jest możliwa?

Fachowiec nie chce współpracować i odrzuca reklamację?

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy rzecznika konsumentów

Możesz wybrać się do rzecznika konsumentów. Rzecznik nie tylko udzieli ci bezpłatnej porady prawnej, ale wyśle pismo do firmy, w którym nakaże ustosunkowanie się do twojej reklamacji. Pomoże ci również napisać pozew do sądu. Co prawda, nie ma możliwości wyegzekwowania od firmy określonego zachowania, czyli uznania reklamacji, ale sam fakt jego interwencji może pomyślnie zakończyć sprawę. Dane kontaktowe rzecznika możesz znaleźć za pomocą specjalnej wyszukiwarki na stronie UOKiK

Spróbuj mediacji

Dalszym możliwym krokiem jest skorzystanie z pomocy bezpłatnego mediatora, działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zadaniem mediatora jest pomoc w osiągnięciu porozumienia. Może on przedstawić swoje propozycje polubownego rozwiązania sporu. Jednak wszystkie ustalenia pomiędzy tobą, a firmą remontową, które mają miejsce przed mediatorem, są dobrowolne i nie podlegają egzekucji przez żaden organ administracyjny czy sądowy. Aby skorzystać z pomocy mediatora musisz złożyć wniosek w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

Skorzystaj z polubownego sądu konsumenckiego

Sąd działa przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz 15 ośrodkach zamiejscowych. Do rozprawy może dojść tylko w przypadku, kiedy firma remontowa wyrazi na to zgodę, czyli identycznie jak w przypadku mediatora. Z tym, że wyrok sądu polubownego oraz ugoda przed nim zawarta, mają taką samą moc prawną jak wyrok sądu powszechnego. Postępowanie jest co do zasady bezpłatne, chyba że konieczne będzie np. przygotowanie opinii biegłego. Koszty postępowania ponosi strona przegrywająca sprawę.

Skieruj sprawę do sądu powszechnego

Jeśli jesteś pewien swoich racji powinieneś skierować sprawę do sądu powszechnego. W tym przypadku może ci pomóc wspomniany wyżej rzecznik konsumentów. W związku z tym nie musisz wynajmować prawnika i ponosić dodatkowych kosztów. Oczywiście nie da się na początku przewidzieć wszystkich opłat związanych z postępowaniem, ponieważ mogą być okazać się niezbędne np. ekspertyzy biegłych, jednak koszty ostatecznie zawsze poniesie przegrana strona.

Żądając określonej kwoty od firmy remontowej skorzystaj z pomocy rzeczoznawcy. Fachowo określi, ile pieniędzy potrzebujesz na wykonanie poprawek i doprowadzenie remontu do końca.

W moim przypadku sprawa skończyła się postępowaniem uproszczonym przed sądem i zasądzeniem na moją rzecz żądanej kwoty. Mój fachowiec nie odebrał żadnego wezwania do sądu, odebrał jedynie wezwanie komornika do zapłaty. 

Pamiętaj, że roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem dwóch lat od dnia oddania dzieła (w tym przypadku – np. od zakończenia wygładzenia i pomalowania ścian) lub od dnia, w którym prace miały być wykonane. Po tym czasie nie złożysz pozwu w sądzie, ponieważ sprawa będzie przedawniona.

 

Podstawa prawna to Kodeks cywilny:

art. 636 § 1 oraz art. 638 § 1 – uprawnienia z tytułu wadliwej realizacji umowy o dzieło

art. 560 § 1 – uprawnienia zamawiającego z tyt. rękojmi

art. 635 – skutki niedotrzymania terminu rozpoczęcia lub realizacji prac

 

Materiały przedstawione na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowią porady prawnej.

Solidna dawka wiedzy w formie MEGA poradnika

Mnóstwo wskazówek, porad i przykładów. Do tego podstawa prawna. 

To tak naprawdę wszystko, co musisz wiedzieć, żeby poznać swoje prawa i składać skuteczne reklamacje i odwołania

To wynik wielu tygodni mojej pracy. Zebrałam wszystko w jednym miejscu, po to, żebyś oszczędził czas na przyjemniejsze rzeczy:).


 

Każdy MEGA poradnik jest napisany prostym językiem, bez żargonu prawniczego. Konstrukcja jest czytelna i zrozumiała. Szybko znajdziesz odpowiedź na pytanie.