Reklamacja w biurze podróży. Krok po kroku

20 września, 2020

Brak obiecanego widoku na morze, nieświeże lub monotonne posiłki czy brudny basen? W takich sytuacjach masz prawo złożyć reklamację, ponieważ biuro podróży nie wywiązało się z umowy.  Zobacz, kiedy należy ci się zwrot pieniędzy i jak napisać reklamację. 

Podstawę prawną znajdziesz na końcu wpisu.

Zobacz: Reklamacje i zwroty na AliExpress

Co to jest tabela frankfurcka? Sprawdź i skorzystaj

Tabela frankfurcka jest dokumentem, który określa niedogodności związane z wyjazdem i podpowiada wysokość ewentualnej rekompensaty.  Nie jest oficjalnym aktem prawnym, ale UOKiK uznał ją za podstawę do rozstrzygania sporów z biurami podróży. 

Zachęcam do zapoznania się z całą jej treścią, gdyż może okazać się niezwykle pomocna. Przykładowe upusty ceny, jakie przewiduje tabela, to np.: w przypadku monotonnych posiłków 5%, w przypadku robactwa w pokoju od 10-50%,  w sytuacji braku obiecanego widoku na morze od 5-10%, a kiedy przeszkadzają nam hałasy w nocy od 10 do 40%.

Pełną treść tabeli frankfurckiej znajdziesz tutaj.  

Komu zgłosić niedogodności?

Podczas wyjazdu o wszelkich niedogodnościach zawiadom obsługę lub rezydenta. Dobrze jest uzyskać pisemne potwierdzenie złożenia takiego zawiadomienia. Nie jest to bezwzględnie konieczne, ma jedynie posłużyć jako materiał dowodowy. Po powrocie możesz złożyć reklamację nie tylko u organizatora wyjazdu, ale także u agenta, u którego kupowałeś wycieczkę. 

Możesz domagać się obniżenia ceny, odszkodowania lub zadośćuczynienia za poniesione krzywdy.

Zobacz: Czy możesz reklamować rzeczy kupione w promocji?

Termin na złożenie reklamacji

Reklamacja powinna być złożona jak najszybciej, najlepiej jeszcze w trakcie wyjazdu. Daje to szansę organizatorowi na usunięcie niedogodności.

Zobacz: Reklamacja ubrania. Krok po kroku

Co uwzględnić w treści reklamacji?

W reklamacji dokładnie opisz niedogodności, jakie cię spotkały podczas wyjazdu. Dołącz również jak najwięcej dowodów, którymi mogą być zdjęcia (np. popękanej umywalki, brudnych ścian czy zanieczyszczonej plaży), nagrania, kopie rachunków za ręczniki, które miały być bezpłatne. Podaj wysokość kwoty, której się domagasz. Możesz się oczywiście posiłkować wspomnianą wyżej Tabelą Frankfurcką.

Zobacz: Nieuczciwe praktyki sklepów – czyli na co uważać przy składaniu reklamacji?

Co z ofertami last minute? Czy takie też możesz reklamować?

Zarówno oferty promocyjne, jak i tzw. oferty last minute podlegają temu samemu prawu co te, wykupione w standardowej cenie. Promocyjna cena nie oznacza, że możesz być gorzej traktowany i jak najbardziej możesz złożyć reklamację.

Zobacz: Reklamacja u kosmetyczki

Czy i kiedy biuro może podnieść cenę za wycieczkę?

Cena wycieczki co do zasady nie może być podwyższona. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy twoja umowa przewiduje taką możliwość lub zdarzy się jedna z okoliczności:

  • wzrośnie koszt transportu, np. wzrośnie cena paliwa
  • wzrosną opłaty urzędowe, podatki lub opłaty takie jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych
  • wzrosną kursy walut

Cenę można podnieść najpóźniej 20 dni przed wyjazdem. Jednocześnie, jeśli okaże się, że np. ceny paliwa potanieją, organizator musi obniżyć cenę wycieczki. 

Dodatkowo zgodnie z nowymi przepisami, jeśli cena zostanie podniesiona o więcej niż 8% możesz odstąpić od umowy i nie poniesiesz żadnych kosztów

Zobacz: Co podlega reklamacji w restauracji

Do kogo zwrócić się o pomoc, jeśli biuro nie chce współpracować i odrzuci reklamację?

Jeśli twoja reklamacja zostanie odrzucona, lub nie masz żadnej odpowiedzi od organizatora, ani tym bardziej pieniędzy na koncie, możesz zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów. Wystąpi on w twoim imieniu do organizatora wyjazdu z żądaniem odpowiedzi. Może również – jeśli uzna to za stosowne – wnieść sprawę do sądu cywilnego.

Ponadto możesz poinformować urząd marszałkowski w województwie, w którym znajduje się siedziba organizatora. Marszałek województwa jest odpowiedzialny za wydawanie odnawianej co roku koncesji na prowadzenie usług turystycznych.

W przypadku zagranicznego biura podróży pomocy może ci udzielić Europejskie Centrum Konsumenckie.

Zobacz: Czy można reklamować używane rzeczy?

Kiedy organizator nie ponosi odpowiedzialności?

Wyłączenie odpowiedzialności biura podróży za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy następuje wówczas, gdy jest ono spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta lub osób trzecich – jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć – lub siłą wyższą.

 

Podstawa prawna to ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych: Rozdział 7 – Realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej

 

Materiały przedstawione na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowią porady prawnej.

Solidna dawka wiedzy w formie MEGA poradnika

Mnóstwo wskazówek, porad i przykładów. Do tego podstawa prawna. 

To tak naprawdę wszystko, co musisz wiedzieć, żeby poznać swoje prawa i składać skuteczne reklamacje i odwołania

To wynik wielu tygodni mojej pracy. Zebrałam wszystko w jednym miejscu, po to, żebyś oszczędził czas na przyjemniejsze rzeczy:).


 

Każdy MEGA poradnik jest napisany prostym językiem, bez żargonu prawniczego. Konstrukcja jest czytelna i zrozumiała. Szybko znajdziesz odpowiedź na pytanie.