Wzory pism reklamacyjnych z tytułu rękojmi, wraz z podstawą prawną.

Podpowiadają przykładowe wady, które podlegają reklamacji. Przygotowane dla konsumentów - osób fizycznych, które robią zakupy na potrzeby prywatne, lub firm, które mogą być tak potraktowane jak konsumenci (ich zakupy nie mają zawodowego charakteru).

Wzory pism reklamacyjnych buty - reklamacja składana przed upływem roku od zakupu

Wzory pism reklamacyjnych buty - reklamacja składana po upływie roku od zakupu