Wzory pism reklamacyjnych z tytułu rękojmi, wraz z podstawą prawną.

Przygotowane dla konsumentów - osób fizycznych, które robią zakupy na potrzeby prywatne, lub firm, które mogą być tak potraktowane jak konsumenci (ich zakupy nie mają zawodowego charakteru).

Wzory pism reklamacyjnych dla usług