Definicja konsumenta

Zgodnie z Kodeksem cywilnym konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Tym samym konsumentem nie jest przedsiębiorstwo, czyli osoba prawna: spółka, stowarzyszenie, spółdzielnia, związek zawodowy, fundacja, przedsiębiorstwo państwowe, partia polityczna, spółka kapitałowe(spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna), spółka jawna, partnerska, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna.

Aby osoba fizyczna była traktowana jak konsument musi zatem spełnić pewne wymagania:

  • Musi to być osoba, która dokonuje czynnosci prawnej, np. zawiera umowę sprzedaży lub umowę o dzieło
  • Dokonywana przez nią czynność prawna nie może być bezpośrednio związana z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeśli osoba fizyczna kupi laptopa, z którego będzie korzystała w swojej firmie to nie będzie ona konsumentem. Ale gdy ta sama osoba kupi laptopa dla swojego syna, to wówczas traktujemy ją jak konsumenta.
  • Ponadto musi ona dokonywać czynności prawnej z przedsiębiorcą, a nie z osobą fizyczną. Przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna, osoba prawna i ułomna osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Komentarze

comments