Reklamacja Biżuterii

15.00

Pakiet pism zawiera wzory:

  • Reklamacja biżuterii zadanie naprawy lub wymiany
  • Reklamacja biżuterii żądanie obniżenia ceny
  • Reklamacja biżuterii żądanie zwrotu gotówki

Wzory zgodne z nowymi przepisami
prawa już dostępne