Kiedy wada towaru jest istotna?

Usłyszałeś kiedyś od sprzedawcy, że nie możesz żądać zwrotu gotówki, bo wada towaru nie jest istotna? Dowiedz się co sprzedawca miał na myśli i jakie znaczenie ma istotność wady przy wyborze reklamacyjnych żądań. Co na ten temat mówią przepisy prawa, a co orzecznictwo?

Kiedy wada towaru jest istotna?

Przepisy prawa nie definiują pojęcia „istotnej wady“. Można określić jej znaczenie na podstawie wyroków sądowych.

W orzecznictwie podkreśla się, iż wadą istotną jest taka wada, która:

  • uniemożliwia normalne korzystanie z rzeczy zgodnie z celem umowy, np. wielofunkcyjny robot, w którym nie działa blender,  popękane podeszwy w butach
  • odbiega w sposób zasadniczy od cech funkcjonalnych oraz estetycznych, np. telewizor nie ma funkcji opisanych w instrukcji, skórzane buty mają zmiany w fakturze skóry i wyraźnie załamania
  • znacznie obniża wartość, np. komputer ma mniejszą pojemność twardego dysku, zegarek miał być wodoodporny, a nie jest
  • polega na znacznym odstępstwie od złożonego zamówienia, np. stół ma inne wymiary niż w zamówieniu, sukienka miała być biała, a jest kremowa

A zatem istotność wady bada się uwzględniając przeznaczenie i cel, z myślą o których kupiłeś daną rzecz.

Czy istotność wady może mieć wpływ na sposób rozwiązania reklamacji?

Tak, może mieć wpływ. Masz prawo odstąpić od umowy, czyli żądać zwrotu gotówki od sprzedawcy tylko wtedy, kiedy wada towaru jest istotna. W innym przypadku zostaje ci tylko żądanie naprawy, wymiany lub obniżenia ceny.

 

Materiały przedstawione na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowią porady prawnej.

Komentarze

comments