Co to znaczy, że coś jest na gwarancji?

Często mówimy potocznie, że coś jest na gwarancji. Co to w rzeczywistości oznacza?

Gwarancja to nic innego jak dobrowolne oświadczenia gwaranta,  w którym zobowiązuje się on do określonego zachowania w przypadku, kiedy kupiona rzecz okaże się wadliwa.

Gwarantem najczęściej jest producent lub importer.  

Gwarant samodzielnie określa swoje obowiązki i wskazuje odpowiednie cechy, właściwości towaru, których brak uprawnia cię do skorzystania z gwarancji.

Określa również twoje uprawnienia, czyli to, czego możesz żądać w przypadku stwierdzenia wady.

Gwarant może określić własny termin, w którym zobowiązuje się do naprawy towaru. Jednak, jeśli go nie wskaże, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia wydania rzeczy.

Warto wiedzieć, że wymiana towaru w ramach gwarancji powoduje, że jej termin biegnie na nowo – oznacza to, że jeśli gwarancja obejmowała okres 2 lat, to na nowo wydany towar masz nową gwarancję na kolejne dwa lata.

Jeśli skorzystasz z gwarancji, bieg terminu dla rękojmi zostanie zawieszony – od dnia zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Takie zawiadomienie nie musi mieć żadnej szczególnej formy, ale dla celów dowodowych najlepiej przygotować je na piśmie. Termin na realizację uprawnień z tytułu rękojmi biegnie dalej od dnia nieuwzględnienia reklamacji złożonej u gwaranta (lub też od chwili upłynięcia czasu na wykonanie obowiązków wynikających z tej gwarancji).

Dokument gwarancyjny powinien spełniać pewne wymogi określone w Kodeksie cywilnym:

  • musi być sformułowany w jasny sposób, tak abyś nie miał problemów z jego zrozumieniem
  • musi być napisany w języku polskim
  • musi zawierać wprost wskazanie, jak możesz reklamować towar, korzystając z prawa do gwarancji
  • musi wskazywać, że gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza innych praw kupującego, np. tych wynikających z rękojmi

Jakie są zalety gwarancji?

To zależy od gwaranta, dla którego gwarancja może być okazją do wypromowania towaru, np. poprzez udzielenie dożywotniej gwarancji na wybrane części lub zapewnienie natychmiastowej wymiany towaru na nowy. Dla nas, kupujących jest to dodatkowy przywilej i może skutecznie zachęcić do dokonania zakupu u danego producenta.

Pamiętaj, że jako kupujący możesz dowolnie wybrać, czy składając reklamację chcesz skorzystać z udzielonej gwarancji, czy z ustawowo przyznanego prawa do rękojmi.

Zobacz: Rękojmia czy gwarancja? Wybór należy do Ciebie!

Zobacz: Kiedy możesz złożyć reklamację z tytułu rękojmi?

 

Materiały przedstawione na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowią porady prawnej.

Komentarze

comments

wykonanie: www.smart-agency.pl