Reklamujemy uszkodzoną przesyłkę kurierską

Kupujesz często przez internet i wybierasz kuriera jako sposób dostawy?  Poznaj zasady reklamacji uszkodzonej przesyłki i dowiedz się co w pierwszej kolejności należy zrobić, żeby otrzymać odszkodowanie.  

Podstawę prawną znajdziesz na końcu wpisu.

Reklamacja bezpośrednio u przewoźnika

Zgodnie z Prawem przewozowym firma kurierska jest odpowiedzialna za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

Pierwszym etapem procedury reklamacyjnej jest spisanie protokołu szkody. Jednak samo spisanie protokołu nie zwalnia cię z obowiązku złożenia reklamacji u przewoźnika i zażądania odszkodowania.

Możesz mieć do czynienia z dwiema sytuacjami.

Pierwsza –  kiedy uszkodzenie paczki jest widoczne przy odbiorzeJeśli w momencie odbioru paczki widzisz, że opakowanie jest zniszczone, naruszone lub zabrudzone, koniecznie sprawdź w jakim stanie jest zawartość. Kurier ma obowiązek na twoje żądanie otworzyć paczkę. Jeśli przesyłka w środku jest uszkodzona spiszcie od razu protokół szkody, który będzie podstawą do złożenia reklamacji.

Druga –  kiedy uszkodzenie paczki nie jest widoczne przy odbiorzeW przypadku, kiedy nie otworzysz paczki przy kurierze, ponieważ nic nie wzbudziło twojego niepokoju, a jednak okaże się, że zawartość jest uszkodzona – masz 7 dni na zgłoszenie szkody. To na tobie spoczywa wówczas ciężar udowodnienia, że zawartość została uszkodzona przed dostarczeniem paczki.

Firma kurierska powinna odpowiedzieć na reklamację w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia sprawy. Brak jakiejkolwiek reakcji w wymaganym czasie traktuje się jako uwzględnienie reklamacji. Gdy po 3 miesiącach od złożenia reklamacji nie dostaniesz odpowiedzi lub odpowiedź będzie negatywna, masz prawo skierować sprawę do sądu. Możesz wówczas zażądać odszkodowania. Zasady ustalania wysokości odszkodowania określa Prawo przewozowe. Oprócz odszkodowania przewoźnik jest zobowiązany zwrócić odpowiednią część przewoźnego i innych kosztów związanych z przewozem.

Zobacz: Jak reklamować słabej jakości ubrania – kilka praktycznych wskazówek

Reklamacja u sprzedawcy

Jako konsument możesz złożyć reklamację zarówno u przewoźnika, jak i u sprzedawcy. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, podczas całego transportu przesyłki, za jej przypadkową utratę lub uszkodzenie odpowiada sprzedawca. Oznacza to, iż w przypadku uszkodzenia paczki sprzedawca nie może cię odesłać do firmy transportowej. To właśnie on powinien wyjaśnić przyczyny utraty lub uszkodzenia towaru. Jeśli towar był właściwie zapakowany oraz zabezpieczony i wina leży po stronie przewoźnika, sprzedawca może zażądać od niego odszkodowania.

Jeśli przesyłka dotarła do ciebie uszkodzona przysługują ci uprawnienia z tytułu rękojmi. Sprzedawca powinien odesłać ci nowy lub naprawiony towar, obniżyć cenę lub zwrócić pieniądze (o ile wada jest istotna).

Jeśli zdecydujesz się na żądanie naprawy, wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny, sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź. Jeśli w tym terminie nie otrzymasz odpowiedzi uznaje się, że reklamacja została uznana za zasadną.

Ważne jest, że sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od tego, czy spisałeś protokół szkody. Prawo nie przewiduje takiego obowiązku, ale mimo wszystko protokół warto spisać. 

Zobacz: Reklamacja i zwrot towaru kupionego na Allegro

Czy kupujący przedsiębiorca ma takie same uprawnienia?

Inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku przedsiębiorców. Wówczas, za każdym razem za ewentualne uszkodzenia odpowiada firma transportowa i to do niej przedsiębiorca musi kierować swoje roszczenia. Oczywiście sprzedawca nadal jest odpowiedzialny za stan rzeczy w momencie wydania, ale to kupujący musi udowodnić, że uszkodzenie powstało przed wysyłką towaru.

 

Podstawa prawna to Kodeks cywilny:

art. 548 § 3 – odpowiedzialność sprzedawcy za przesyłkę w przypadku uszkodzenia lub utraty

art. 560 § 1 – uprawnienia kupującego z tyt. rękojmi

oraz Prawo przewozowe

art. 65. 1 – odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie lub utratę przesyłki

 

Materiały przedstawione na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowią porady prawnej.

Komentarze

comments