Reklamujemy uszkodzoną przesyłkę kurierską

Przesyłki kurierskie stały się w ostatnim czasie bardzo popularne. Wybieramy kuriera przede wszystkim ze względu na szybkość dostawy, która trwa z reguły 1-2 dni robocze. Jednak zdarza się, że przesyłki docierają do nas uszkodzone. Prawo chroni nas w takiej sytuacji, zatem warto poznać przepisy, które umożliwiają złożenie reklamacji na wadliwą paczkę oraz otrzymanie odszkodowania od przewoźnika.

Jakie uprawnienia ma kupujący konsument?

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Jako konsument możesz złożyć reklamację zarówno u sprzedawcy, jak i u przewoźnika. Jednak dochodzenie swoich praw u sprzedawcy jest znacznie łatwiejsze. Nie ma tu konieczności kontaktowania się z firmą kurierską.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, podczas całego transportu przesyłki, za jej przypadkową utratę lub uszkodzenie odpowiada sprzedawca. Oznacza to, iż w przypadku uszkodzenia paczki sprzedawca nie może cię odesłać do firmy transportowej. To właśnie on powinien wyjaśnić przyczyny utraty lub uszkodzenia towaru i jeżeli towar był właściwie zapakowany oraz zabezpieczony i wina leży po stronie przewoźnika, sprzedawca może wówczas zażądać od niego odszkodowania.

Co więcej, sprzedawcę obciąża domniemanie, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania rzeczy. Chwila wydania rzeczy to chwila, od kiedy możesz rzeczywiście tą rzeczą rozporządzać, np. odbierzesz przesyłkę od kuriera.

Twoją przesyłkę chroni rękojmiaa zatem odpowiedzialność sprzedawcy za wady.Sprzedawca powinien odesłać ci nowy lub naprawiony towar, obniżyć cenę lub zwrócić pieniądze.

Pamiętaj, że jeśli  kupowałeś daną rzecz przez internet, czyli umowa była zawierana na odległość, możesz od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odebrania przesyłki. Z chwilą odstąpienia od umowy właścicielem towaru staje się już sprzedawca.

Jeśli zdecydujesz się na żądanie naprawy, wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny, sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź. Jeśli w tym terminie nie otrzymasz odpowiedzi uznaje się, że reklamacja została uznana za zasadną.

Jakie uprawnienia ma kupujący przedsiębiorca?

Inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku przedsiębiorców. Wówczas, za każdym razem za ewentualne uszkodzenia odpowiada firma transportowa i to do niej przedsiębiorca musi kierować swoje roszczenia. Oczywiście sprzedawca nadal jest odpowiedzialny za stan rzeczy w momencie wydania, ale to kupujący musi udowodnić, że uszkodzenie powstało przed wysyłką towaru.

Odpowiedzialność firmy kurierskiej, czyli prawo do odszkodowania

Zgodnie z Prawem przewozowym firma kurierska jest odpowiedzialna za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

Możesz żądać odszkodowania od firmy kurierskiej pod warunkiem, że wcześniej wyczerpiesz drogę reklamacyjną. Ważną rzeczą w tym przypadku jest spisanie protokołu szkody. Jest to pierwszy etap procedury reklamacyjnej. Jednak samo spisanie protokołu nie zwalnia cię z obowiązku złożenia reklamacji u przewoźnika i zażądania odszkodowania.

Musimy rozróżnić tutaj dwie sytuacje.

Po pierwsze, kiedy uszkodzenie paczki jest widoczne przy odbiorzeJeśli w momencie odbioru paczki widzisz, że opakowanie jest zniszczone, naruszone lub zabrudzone, koniecznie sprawdź w jakim stanie jest zawartość. Kurier ma obowiązek na twoje żądanie otworzyć paczkę. Jeśli przesyłka w środku jest uszkodzona spiszecie od razu protokół szkody, który będzie podstawą do złożenia reklamacji bezpośrednio u przewoźnika.

Po drugie, kiedy uszkodzenie paczki nie jest widoczne przy odbiorzeW przypadku, kiedy nie otworzysz paczki przy kurierze, ponieważ nic nie wzbudziło twojego niepokoju, a jednak okaże się, że zawartość jest uszkodzona – masz 7 dni na zgłoszenie szkody. To na tobie spoczywa wówczas ciężar udowodnienia, że zawartość została uszkodzona przed dostarczeniem paczki.

Firma kurierska powinna odpowiedzieć na reklamację w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia sprawy. Brak jakiejkolwiek reakcji w wymaganym czasie jest traktowane jako uwzględnienie reklamacji. Gdy po 3 miesiącach od złożenia reklamacji nie dostaniesz odpowiedzi lub odpowiedź będzie negatywna, masz prawo skierować sprawę do sądu. Możesz wówczas zażądać odszkodowania. Zasady ustalania wysokości odszkodowania określa Prawo przewozowe. Oprócz odszkodowania przewoźnik jest zobowiązany zwrócić odpowiednią część przewoźnego i innych kosztów związanych z przewozem.

Komentarze

comments

Wykonanie: marcinART